http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


60 kroner for en 20 styks pakke!

Arkiv 2018


Som forventet vil cigaretafgifterne stige. Med regeringens nye finanslov bliver den endelige pris på en pakke cigaretter cirka 60 kroner. Det er vel omtrent hvad man kunne forvente, givet de forskellige politiske partiers meldinger.

Det betyder at danske cigaretpriser ikke længere vil være på niveau med gennemsnitet for EU. Priserne vil være i den høje ende af EU’s priser.Polsk cigaretkiosk


Rygernes klassiske forsvar

Cigaretpriserne har tidligere været høje i Danmark. Dengang førte det til øget grænsehandel. Grænsehandlen blev så stor, at afgifterne blev sænket, for at reducere grænsehandlen.

Når prisen bliver så høj som 60 kroner per 20 styks pakke, er der en betydelig besparelse ved at handle cigaretter i Tyskland og Sverige. Besparelsen er i størrelsesordenen 18 kroner per pakke.

Kopicigaretter

Kopicigaretter er betegnelsen for cigaretter fremstillet på det sorte marked. Disse cigaretter er ikke lige så gode som de lovlige cigaretter. Men de er billige og kan ryges. De er også en betydelig kilde til smuglercigaretter. Det er organiseret sortbørshandel der sælger kopicigaretterne.

Det østeuropæiske marked

Det østeuropæiske marked har et betydeligt potentiale for at være en kilde til smuglermarkedet. Cigaretter og andre tobaksprodukter har en god kvalitet, fordi de produceres på det åbne marked. Det vil være organiseret smugleri der vil give danske rygere mulighed for at få fat i østeuropæiske cigaretter.

Indkøb inden afgifterne stiger

De nye afgifter træder i kraft 1. april 2020. Rygere der er opmærksomme, kan finde på at opkøbe tobak til et stykke tid, og dermed undgå afgifterne i et stykke tid.

Antirygerne kan bruge det til at få det til at se ud som om forbruget falder kraftigt. En bagvedliggende faktor er opkøb før afgiftsforhøjelserne.

Unge rygere

I modsætning til hvad antirygerne hævder, er unge rygere ikke særligt følsomme overfor høje tobaksafgifter.

Det eneste der kan ændre unges tobaksforbrug, vil være hvis unge skifter fra at ryge tobak, f.eks. til at bruge røgfri tobak. Det er hvad der er sket i Norge.

Opgivelsen af lov og orden

Det er blevet svært for den udøvende magt at håndhæve loven i Danmark (og andre lande). I Danmark er straffesager blevet henlagt. Der er mange grunde til det. Uanset grundene, betyder det at smugleri vil være svært for myndighederne at forhindre.

Berlingske, 27/11-2019: 21.249 Straffesager henlagt

Forudsigelse

Den andel af unge der bruger tobak vil ikke ændres. Det er hvad erfaringerne fra Norge tilsiger. Men det kan være at unges tobaksvaner ændres. Det er meget sandsynligt at flere unge vil overgår til at ’dampe’ eller til at bruge røgfri tobak. I Norge er unge overgået til at bruge røgfri tobak, især unge mænd.

Vi forudser at der ikke vil være nogen væsentlig ændring af rygevanerne for danskerne. I en kort periode efter afgift stigningerne vil der være et fald, eftersom nogle rygere vil prøve at holde op. Men det vil kun være en kort effekt.

Denne effekt vil antirygerne bruge til at reklamere for hvor god effekten af afgifterne er. De vil prale med at de høje afgifter er en ’succes’. Men efter nogen tid, vil dem der prøvede at ’holde op’ vende tilbage til at ryge, eller skifte til andre former for tobak – røgfri eller damp.

Og der vil naturligvis blive smuglet tobak i meget stor stil.


EB, 3-12-2019: Dyrere smøger

DR, 3/12-2019: Se cigaretkortet nu (priser i EU)

Pølletiken, 3/12-2019: KB: Så mange unge vil stoppeTobak-jatak.dk D. 13 - 12 2019


Back to content | Back to main menu