http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Det er ganske vist - og meget trist !

Oda har ordet > Odas lyrik blog 1 > Odas lyrik blog 2

At hunnerne i årtusinder var blevet sat hen på et vigespor,
Men der havde da været et par regerende dronninger - hvis magt var stor.

Og deres fremfærd adskilte sig ikke fra hanners despotiske tyranni,
Det er som om magten altid følges af en umættelig og dominerende mani,

Til at stille krav om en overdreven ærbødighed fra dem de allerede har kuet,
Og ser sig tvunget til at hyre livvagter fordi de selv føler sig forfulgte - og truet.

Vi tvivler på, om de der har magt ønsker samfund som er harmoniske,
Når deres modus operandi fra menneskehedens start var homofoniske.

Husk på at både vi og Aserne har været på kloden før menneskene kom,
Og derfor har vi haft masser af muligheder som -

Kunne vise os de utallige meningsløse forglemmelser,
Der gemte sig i magthavernes love med forbud og bestemmelser.

De satte ind på at overse andres evner, så de selv kunne vinde,
Skønt ret mange af dem både var tonedøve og farveblinde.

Men i kølvandet på oplysningstidens forsøg på ligerets reformer
Ville en hel del hunner deltage i styret og have indført kvindelige normer.

Det tog dog sin tid for dem at komme til orde,
i adskillige år blev de til grin med forsøgene de gjorde.

Den lidt blakkede indflydelse hunnerne havde haft fra begyndelsen,
Var blevet fordrejet af de helliges hykleriske moral og forkyndelsen,

Af de mange regler - som var tabubelagte og ukrænkelige
Hvad der havde gjort både Aserne og os meget betænkelige.

Vi tvivler endvidere meget på hvor stor betydning hunnernes mening har,
Når de ustandselig kommer med betingede og fastsatte svar,

Som har gjort nutidens officielle debat både kvalmende og sød - som honning,
Og lyder som om den kommer fra - Nattens dronning -

Hun der - ligesom Figaro hører til blandt de berømte teaterfigurer -
Men vil overgå ham med at brillere i lange skalaer og flotte koloraturer,

Lagt sammen viser de to dog at der på bagsiden af de muntre komedier
Til enhver tid vil der skjule sig fejltagelser og ulykkelige tragedier.

Skuespil har blændet mennesker fra de gamle grækeres storheds periode,
Og intet tyder på at højtravende optræden nogensinde vil gå af mode.

Nu til dags regnes de som formår at beherske scenekunst også som idoler,
Og de som vil optræde med held i den politiske arena, træner teknikken på skoler.

Det var en tragisk fejl at menneskeheden helt tilbage fra starten,
Adskilte kønnene og udelukkende lod hannerne bestemme farten,

Vi kunne tydeligt se der var noget galt med den tegning -
Fordi nogle fordringsfulde herrer benyttede en hyklerisk beregning.

Om hunnerne kunne have gjort det bedre kan ingen vide,
De af dem som havde haft magt, har da hverken været hensynsfulde - eller blide.

Vi ser begge køns metoder som meningsløse og ondskabsfulde,
Fordi det fortæller om indædt had til hinanden og følelseskulde.

Vel er der da væsensforskel på mænd og kvinder,
Og det er en divergens som aldrig forsvinder.

Men både hos Aser - os ravne og de fleste levende dyre og fuglearter,
Bifaldes det at begge køn er værdifulde og ligeværdige parter.

Livet bliver meningsløst når det ene køn undertrykker det andet,
Og hensynsløst tilsidesætter at alle harmoniske forhold er blandet -

Sammen - af oprigtig respekt og elskværdighed,
Som kun kan styrkes af inderlige behov og ærlighed.


Back to content | Back to main menu