http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Om meningsløs forfølgelse af fredelige folk

Arkiv 2018


Om meningsløs forfølgelse af fredelige folk.En bare nogenlunde velbegavet og selvstædigt tænkende person må forlængst ha` taget afstand til den overdrevne sundhedsdyrkelse som Kræftens bekæmpelse - eller KB som organisationen vil blive kaldt her - har fremturet med i adskillige år, det har skabt splid imellem folk når KB har brilleret med adskillige meningsløse påstande, og desuden har lagt pres på politikere, så der er blevet indført forbud imod der ryges tobak selv på steder hvor tobaksrøg umuligt kan adskilles fra andre kilder som på det samme sted frembringer røg! Og desuden sat store forhøjelser på tobaksvarer, noget som især rammer folk med små indtægter.

Der er noget lumsk og mistænkeligt over den tobaksforskrækkelse som til forveksling ligner de metoder magtbegærlige personer har benyttet til at undertrykke usikre og mindre selvstændige mennesker med, så de selv fik fordel og magt.
Bare en overfladiske betragtning af menneskenes historie kan bevise det er en kendsgerning , at trusler og udnævnelse af fjender er en effektiv metode at benytte for dem som ønsker sig magt.

Meget tyder på at det også har være en god forretning for KB at skræmme folk, de er da blevet meget velhavende, og har mange vellønnede ansatte.
Men der er hensynsløshed over en metode som bruger angst, ikke mindst når det er påstande uden klare beviser som har motiveret dem.

Nu har KB vandaliseret tobak og de som havde stor glæde af den i mange år. Men de overser, at deres anstrengelser har en negativ bagside - eller måske er det mere korrekt at sige - uoverskuelige bivirkninger - når de påstår at de bekæmper kræft som de faktisk ikke ved hvad er. Det har da lydt velment og mange ser da også på organisationen med stor respekt, selvom der stadig er nogle som får og dør af kræft på trods af, at KB har eksisteret i omkring 100 år.

Det er ikke tilfældigt, der er brugt et billede af Mozart eksperter der studerer hans natpotte til illustration af denne artiklen. I dag kan enhver blive ekspert i hvad der passer dem, bare de formår at fremhæve sig selv eller som KB kaster sig over tobak og tobaksrygere og opfinder et tvivlsomt begreb som passiv rygning.
Tobakkens historie er langt mere nuanceret end det KB har fortalt, og de har ingen sikre beviser på deres påstande.

Faktisk ved KB ikke hvad kræft egentlig er, og som lægen Tage Voss redegjorde for bogen: RYGNING - med undertitlen - fakta og fordomme - er der tale om celleforandringer som er forskellige fra person til person, nogle mærker intet til dem, men andre gør og det kan så vidt man ved ikke forebygges.

Det er gamle folk som kun har almindelig folkepension og andre der har små indtægter det går værst ud over, men sådan er det nok i de fleste samfund.
På den lumske måde deles verdens befolkninger i de rettroende og de der i sundhedens hellige navn gøres til pariaer, på nøjagtig den samme måde som tidligere tiders religiøse grupper delte folk.

Ligesom troen på den rette gud som skulle dyrkes og tilbedes sat i modsætning til de usle hedninge, som for enhver pris skulle omvendes fremturer sundhedsfanatikerne i det samme spor. Og med det samme resultat. Nu er der bare tale om de sunde og de usunde. Den sundhed der gøres så meget ud af er ligesom religion en illusion, noget som ikke kan defineres klart.

Og nu er der igen gang i sundhedshysteriet - med fokus på tobak - i form af nye forbud dikteret fra EU. Og her i landet holder man sig bestemt ikke tilbage.
I en verden som styres af økonomisk magt, kan man købe sig til alt og KB har råd til at betale såvel politikere, aviser - for slet ikke at tale om den mangfoldighed af reklamer de også har brilleret med - især på TV, som alle er gået ud på at forherlige en sundhed som de ikke kan give en bare nogenlunde klar definition af. De har heller ikke været tilbageholdende med det -fjendebillede- de har frembragt af rygerne, som faktisk aldrig har fremturet og eller gjort andet end nyde den glæde en pibe tobak, en cigar eller cigaret har givet dem og når de var steder hvor rygning ikke var velset, har de ikke maset sig på, men vist det hensyn ikke at tænde smøgen eller er gået udenfor. Alligevel er det lykkes for KB, med deres sundheds hysteri at gøre rygerne til en slags forbrydere. Rygekupeer i tog blev nedlagt, på åbne togperroner eller i ventesale som tidligere var delt så der var plads til både de der røg og de som ikke gjorde blev slået sammen og rygning forbudt. Det er kun en lille del af de steder hvor rygning er blevet forbudt - og på værtshuse - hvor tobaksrygning er en del af samværet som alle gæsterne deltager i.
Der er et krav om at værtshuset skal have et serveringsareal på under 40 kvm.

Når man læser om KBs forhold til rygere, virker Orwells roman 1984, som romantik.

Tobak-jatak.dk 7 - 4 2020


Back to content | Back to main menu