http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Det er ganske vist - og meget trist !

Oda har ordet > Odas lyrik blog 1
At Aserne blev en statshemmelighed i korstogstiden,
Og vi ravne har set ned på menneskehedens bannerførere lige siden.

Det var i den periode feudalismen blev skabt,
En samfundsstil som betød at Aserne visdom - delvis gik tabt.

Af folk i Norden blev Aserne anset - som levende guder,
Som vidste at de hellige ville blære sig - og gøre knuder.

Men de hellige overså trods alle deres dogmer, at Aserne er udødelige,
Og i århundreder har bevæget sig rundt ligesom alle andre - kødelige.

Det blev da også Aserne og os ravne som måtte finde på råd,
Især fordi vi befandt os i -
den samme båd.

Derfor bestemte vi - at det gjaldt om holde en lav og stilfærdig profil,
Som ikke kunne afsløres i missionærernes dominerende stil.

Vi vidste det ikke nyttede at være stejle og kæmpe imod
En flok hidsige og nådesløse galninge som ikke forstod,

At Aser er aksen í livets fundamentale ultimatum,
Og følger en livsbane som ikke er lige- men knudret og krum.

Vi ravne havde set hvordan det gik med de gamle grækeres legendariske guder,
Som optrådte i fabelagtige romantiske krøniker set igennem beduggede ruder.

Men af disse fantasier udsprang ideer om legemlige toppræstationer
Som lige siden er blevet anset som eftertragtede ambitioner.

Selvom grækerne var imponerende - og i besiddelse af både humor og fantasi,
Blev de alligevel ofret for en bestialsk og indsnævret strategi,

De gamle grækere grundlagde størstedelen af Europas kulturelle idealer,
Og førte an til de blev trængt ud af romerne og andre som gav dem kvaler.

Det var krigeriske flokke med ideer om aristokrati og helligdom
Som ikke tolererede at en eneste af borgerne slap udenom.

De vidste udmærket at deres medmenneskene var svage og skrøbelige
Og at de ubarmhjertige angreb gjorde dem endnu mere bedrøvelige.

Når folk blev stillet overfor de store flokke med skarpe, dødbringende våben
Blev de nødt til at dukke sig og - tage imod dåben.

Aserne kunne de krigsgale hellige ikke smide ud af verden,
Og heller ikke begrænse deres stilfærdige frie færden.

De strejfede mestendels rundt i klodens nordlige egne,
Men det var dog muligt at rende ind i dem - alle vegne.

Det var som velsete gæster eller skjalde - de viste sig,
Og blev der optakt til stridigheder gik de lige så stille - deres vej.

De havde selv bestemt at ville færdes overalt på den måde,
Uden planer om hverken at ville blive fast på et sted - eller råde.

I flere århundreder har de strejfet stilfærdigt omkring,
Og satte ind imellem både poeter, komponister og malere i sving.

Selv stræbte de ikke efter hæder og ære,
Fordi de havde den udødelighed som mennesker begære.

De kom både på fornemme slotte og i beskedne barakker,
Og lyttede opmærksomt til de folk som bare snakker - og snakker.

De gennemskuede alle de meningsløse idéer og reglementer,
Som er følgen af de herskesyges selvhøjtidelige temperamenter.

Aserne vidste at mennesker ikke kan rende fra deres medfødte abesind,
Som igen og igen får dem til at gå over gevind.

Der er nemlig en sjat de bevarede, da de skilte sig ud fra de andre chimpanser,
Det var kun pelsen de mistede og ikke abe-artens basale sanser.

De var og bliver ved med at være en beskeden variation
Selvom de påstod at deres nøgne look - var en vellykket revolution.

Et fejlfuldt postulat som i tidens løb fik ulykkelige konsekvenser,
Ikke mindst fordi det afstedkom mange misforståede divergenser.

De var flove over at de var blevet næsten helt nøgne,
Og i kølvandet på den skamfuldhed opstod en masse løgne.

Alt i alt er menneskehedens historie en trist affære,
Hvor deres stridigheder og bedragerier gjorde manges levevilkår svære.

Det meste gik ganske vist ud over deres egne - grupper,
Hvad der ikke var sært når de der har sat sig på magten snyder - og fupper.

ravne havde svævet hen over slagmarkerne og set de voldsomme kampe,
Imens vi hørte krigerne skrige hidsigt op og trampe.

Vi så blodet flyde og lemlæstede kroppe i hobetal,
Krige var og er stadig - en rædselsfuld jammerdal.

Værst er det at disse blodbad var blevet sat i gang,
Af en flok fanatiske idealisters illusoriske trang,

Til at hævde sig med en hensynsløs begærlighed
Der var frembragt af tabubelagte dogmer uden ærlighed.

Og i nutiden drejer det hele sig om at få den største profit
Ud af den klode de på mange måder har misbrugt og gjort beskidt.

Back to content | Back to main menu