http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Antirygning er en del af globalismen

Arkiv 2018Antirygning er en af vor tids svøber. I tider hvor der er antirygning, er der en vækst i diktatoriske og totalitære tendenser. Antirygning står ikke alene. Så det må være klart at antirygning ikke er den eneste svøbe.

Antirygning er en svøbe der er bredt ud over hele verden. Det betyder at den er nøje koordineret. Den er nøje koordineret af en globalistisk magtstruktur. Det er en autokratisk magtstruktur.

Autokrati

Autokrati er en styreform hvor magthaverne ikke står til ansvar for andre end sig selv.

Et diktatur er et autokrati. Det er nemt at genkende diktaturet, for der er en synlig diktator – en uniformeret mand med kasket, omgivet af sikkerhedsvagter. Det er nemt at se hvad det er.

Et monarki er også et autokrati. Det er nemt at få øje på monarkiet. Der er en konge med krone og scepter. Han optræder undertiden på en trone. Kongen er enevældig. Og magten går i arv fra far til ældste fødte søn.

Men et autokrati behøver ikke at have en facade der er nem at genkende. Det afgørende for et autokrati er, at magthaverne ikke er valgt ved åbne og frie valg af den befolkning som skal ’styres’. Det kræver selvfølgelig også at det er de folkevalgte der har den fulde magt.
Autokrati er således en fællesbetegnelse for forskellige ikke-demokratiske styreformer. Autokrati er desuden præget af at være totalitært, dvs. udøves grænseløst.

Globalismen er et autokratisk system, fordi det er udenfor demokratisk kontrol og fordi det er totalitært.

Globalismens magtstrukturer

I dansk perspektiv er der to magtstrukturer der er bærere af globalisme.

Den første er FN (Forenede Nationer = ’United Nations’).

Den anden er EU (Den ’Europæiske Union’).

Begge disse magtstrukturer har en enorm magt over hvad der foregår i Danmark (og andre lande). Begge organisationer er, i praksis, uden nogen form for demokratisk kontrol. Der er tale om autokratiske magtstrukturer. Disse magtstrukturer består af et mylder af underorganisationer.

Eksempler på indholdet af magten

Globalismen har en række mærkesager. Eksempler på sådanne mærkesager er

  • økologisme
  • sundhed
  • masseindvandring
  • lighed
  • feminisme
  • homofili


Disse mærkesager har et globalt sigte. Det er derfor de falder ind under globalismen.

Antirygning - sundhed

Antirygningen falder ind under globalismens sundhedsdel. Den hører hjemme i FN, i den såkaldte ’verdens sundheds organisation’, også kaldet WHO. Globalismen har fået antirygning som en sag der skal håndteres på ’globalt plan’.

Denne sag er behændigt fjernet fra det danske Folketing, så politiske demagoger kan undskylde sig med at de er forpligtede af ’traktater’ og ’aftaler’. Dele af antirygningen er også blevet ’parkeret’ i EU.

Retten til sundhed – antirygning

Cigaretafgifter er en del af ’retten til sundhed’. Det vil sige at du som ryger har opnået ’retten til at blive bestjålet’ i sundhedens navn! Retten til sundhed dækker over at du er gjort umyndig i sundhedens navn. Du er blevet til en skakbrik i det store sundhedsspil. Det er din ’ret’.

Retten til sundhed - fedtafgift

Fedtafgiften, der blev indført af VK regeringen i 2009, og forhøjet med sukkerafgift i Helle Thorning Schmidts embedsperiode, er et andet eksempel på hvordan ’retten til sundhed’ realiseres. I tilfældet med fedtafgiften, var det i Danmark en fiasko, på grund af folkeligt oprør. Fedtafgiften blev annulleret. Men i andre lande arbejder man med fedtafgift, blandt andet i Storbritannien. Og en del af den forhadte ’fedt- og sukkerafgift’ findes stadigvæk, i form af slikafgift.

Måske vender fedtafgiften tilbage til Danmark, sikkert i en anden forklædning. Så vil ’retten til sundhed’ igen blive brugt til at udplyndre befolkningen.

Den demokratiske facade

I Danmark er der to store facader for ’demokrati’.

Den ene er Folketinget og den anden er EU parlamentet. Begge disse facader består af ’folkevalgte’ medlemmer. Når befolkningen går til ’valg’, er det under en illusion om at Folketinget og EU Parlamentet er demokratiske institutioner. Det er de bare ikke.

EU Parlamentet er et ’tegneserie parlament’. Det har ingen reel magt. Det er under 10 % af magtudøvelsen der foregår i parlamentet. Resten foregår i EU’s kommissærvælde uden for demokratisk kontrol. Det er en lukket magtstruktur. Ingen af medlemmerne er på valg i en ’folkelig’ forståelse. EU er et 90 % lukket autokrati (diktatur).

Folketinget har i løbet af nogle årtier gjort sig selv til et ’tegneserie parlament’. En stor del af magtudøvelsen er foræret bort til EU og FN med såkaldte ’traktater’ og ’aftaler’. Folketingets formelle magt er således blevet udliciteret til helt lukkede magtstrukturer i såvel EU som FN. Her træffes der beslutninger som Folketinget er underlagt!

Folketinget og EU parlamentet fungerer som facader for bagvedliggende autokratier i EU og FN. Det er en illusion som skal bortlede befolkningens opmærksomhed fra det faktum at vi lever under et globalt diktatur.

Antirygning som markør for autokrati

Undertrykkelse af rygning og tobaksbrug er markører for autokrati (diktatur og totalitarisme). Det gælder også nutidens antirygning. Der er en enorm mænge af andre tilsvarende totalitære tiltag. Det er ikke kun rygere det går ud over. I realiteten er næsten alle danskere udsat for undertrykkelse i den ene eller anden form.

Det er vigtigt at rygere gør oprør imod antirygning. Det er vigtigt at ryge i forbudstider. Det synliggør modstand. Det er også vigtigt at dampe på e-cigaretter (hvis man kan lide det), ryge pibe eller cigarer, eller tygge skrå, snus og andre former for røgfrie tobakker. Endelig er det vigtigt at bryde rygeforbud, hvis det kan ske uden for meget ballade.

Men det er også vigtigt at holde sammen, i stedet for at kaste med snavs efter hinanden. Det bør alle brugere af tobak og tobakserstatninger holde sig for øje.

Endelig er det vigtigt at vise modstand imod alle de øvrige totalitære tiltag, som i sidste ende har til formål at gøre os alle sammen til undertrykte slaver af det globale autokrati – globalismen.

Tobak-jatak.dk D. 9 - 10 2019

Back to content | Back to main menu