http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Hvis det gavner, så fjern tilskuddet

Arkiv 2013 > Arkiv 2012 > Arkiv 2011

Endnu engang har staten vist, at den ikke vil borgerne det godt. En anstændig stat beskytter og advarer borgerne imod farlige præparater og kontrollerer at godkendte produkter på markedet indeholder det de lover. Den danske stat forhindrer borgerne i at få ufarlige præparater, der virker og gavner. Staten gør i øvrigt alt hvad den kan for at forhindre at borgerne selv kan indhente informationer om alternative behandlingsmuligheder.

Lægemiddelstyrelsen har besluttet at fjerne tilskuddet til det populære gigtpræparat "glucosamin". Lægemiddelstyrelsen har
angiveligt fundet, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for præparatets virkning.

Her kan man så virkelig undre sig over lægemiddelstyrelsens eget produktresume, hvori det fremgår at: "Glucosamin ”Pharma Nord” er ikke indiceret til akut lindring af smerte forårsaget af osteoarthritis. Lindring af symptomer (især smertelindring) ses sædvanligvis først efter flere ugers behandling og i nogle tilfælde endnu længere tid." samt følgende: "Langtidsstudier antyder at glucosamin kan hæmme nedbrydningen af brusken, sandsynligvis ved at hæmme de kataboliske enzymer. Kliniske studier har vist at smertelindring kan forventes efter flere ugers behandling med glucosamin."

Ifølge sund-forskning.dk har kliniske studier vist, at glucosamin giver smertelindring efter 4 ugers behandling, samt forbedrer bevægeligheden i de angrebne led hos patienter med let til moderat slidgigt. Glucosamin er ifølge samme kilde foreløbig den eneste kendte behandling, som kan bremse nedbrydningen af ledbrusk. Glucosamin er et naturligt stof udvundet af bl.a. rejer og er også kendt som "hestepillen".

En logisk konsekvens af at fjerne tilskud til glucosamin vil være et øget salg af andre gigtmidler som f.eks. Ipren (Ibuprofen).

Ipren fra f.eks. Nycomed er ren symptombehandling (her og nu smertelindring). Smertelindringen får patienten til gengæld for mange yderst ubehagelige bivirkninger (1½ A4 side tæt beskrevet). Glucosamin fra Pharma Nord giver ud over smertelindring også forbedret bevægelighed i de angrebne led samt bremser nedbrydningen af ledbrusken. Hvad bivirkninger af glucosamin angår, så er de ikke flere eller værre end hvad man ser hos forsøgspersoner, der får placebo.Det forekommer på alle måder som en "kuk i kalechen" beslutning fra Lægemiddelstyrelsens side at fjerne tilskuddet til det for tiden bedste præparat i behandlingen af visse gigtlidelser (primært slidgigt i knæled) til stor frustration og bekymring for de tilfredse brugere af produktet.

Endnu engang fristes man til at spørge, om lægemiddelstyrelsen måske kan tænkes at være i lommen på visse dele af medicinalindustrien?, for intet andet end medicinalindustriens økonomi synes at fremmes af denne beslutning. Lægemiddelstyrelsen varetager i hvert fald ikke hverken gigtpatienternes eller befolkningens brede interesser.

Det er svært ikke at få tanken, at denne beslutning må være styret af lobbyister fra den kemiske og patenterede del af medicinalindustrien der lever af at symptombehandle på livstid og som absolut ikke ønsker at fremme den del af industrien der producerer sygdomsforebyggende naturlige vitaminer, mineraler, kosttilskud samt lægemidler baseret på naturlige ingredienser som f.eks. glucosamin fra Pharma Nord.

At disse to retninger indenfor medicinalindustrien findes og konkurrerer er en ting, men at staten griber ind og tilgodeser den ene gren til fordel for den anden er dybt problematisk og det er i hvert fald på ingen måde i borgernes interesse.

Mon beslutningstagerne i lægemiddelstyrelsen har glemt, hvem de er til for?Kilder:

Artikel i Sund-forskning.dk, JULEN 2011 (den er ikke tilgængelig på nettet... endnu)

http://laegemiddelstyrelsen.dk/glucosamin

http://www.nycomed.com/dk/produkter/smerte/ipren/
Back to content | Back to main menu