http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Det er ganske vist - og meget trist !

Oda har ordet > Odas lyrik blog 1 > Odas lyrik blog 2

At mennesker på trods af deres primitive og forvirrede start,
I tidens løb udtænkte og brugte et effektivt politisk sorterings apparat,

Sammensat af utallige forbud - der lukker visse borgere fast i forud beregnede fælder,
Så spidsfindige - at nogle ikke fatter dem og andre nægter at godtage de gælder.

Men når man ikke kan
- eller ikke vil - følge de vedtagne love og reglementer,
Sætter magthavernes retssystem ind og får krammet på de afvigende temperamenter.

I begyndelsen slog de magtfulde hensynsløst ned som de selv havde lyst,
Men senere blev der oprettet domstole, hvor advokater udkæmpede en retslig dyst.

På den måde blev der skabt helte og skurke og ideologien om retfærdighed
Det triste er dog at ideen stadig hviler på magthavernes dominerende begærlighed.

I årtusinder har anførerne styret folk og hensynsløst brugt en hævngerrig stil,
Imens de selv sad godt beskyttet og tilslørede deres metoder med humane smil.

De havde hurtigt opdaget, det var nemt at skræmme flokken og bilde den ind,
At det var i deres egen interesse flokken fulgtes i række med et familiært sind,

Det sted hvor man tilfældigvis blev født og hos hvem man var landet
Blev fremhævet som betydningsfuldt og mere vigtigt end meget andet,

der er den defekt i sådan et familiært og indsnævret sammenhold,
At det medfører normer som er præget af krav om gensidig kontrol.

Helt tilbage i hule-tiden har de skallede aber haft mange besværligheder
Som blev forstærket af deres indbyrdes splid og fortrædeligheder.

De stolede ikke ubetinget på hinanden fordi de hver især vidste,
At det deres nabo fik - kunne de selv gå glip af og fordele ville ingen miste.

næsten alle forbund skjuler der sig den hjerteskærende begrundelse,
At adskillige ligger under for megen modvilje og indbyrdes misundelse,

Det får dem til at gå ud fra at fælles hævn kan løse de mange konflikter,
Som er opstået i kølvandet på borgeres familiemæssige pligter.

Det familiemæssige har relationer til både folks intime tilknytninger - og fædrelandet,
Og er handlingsmønstre som på godt og ondt altid har været blandet,

Begge forhold hviler først og fremmest på overfladiske vanemæssige facader
Som binder forskellige personer fast i hyklerier og traditionelle falbelader.

Vi har tidligere peget på - at ingen nyfødt selv kan vælge hvor den havner,
Og såvel hos familien - som i nationen - kan der være meget den enkelte savner.

ærlige i begge forhold vil tvinge folk til at abe efter hinanden og gå i takt,
Det betød nemlig at deres rethaveriske metoder blev fastholdt - og strakt

- Ud - så de fleste kritikløst fulgte de berammede vedtægter
Og bakkede op om forfølgelse og hævn over dem som har andre ideer og nægter,

At godtage alt det magthaverne vil diktere og har bestemt
Uden hensyn til om det betyder, at nogle i flokken bliver dårligt behandlet og glemt;

Skønt der var borgere som følte sig som solgt til stanglakrids og behandlet forræderisk
Af demagoger som købslog om folks vilkår i en form som var både bagvendt - og grisk,

flertallet mest optaget af deres egne private fordele - eller kvaler,
Og mente de fik flest privilegier når de fulgte dem som befaler.

Derfor reagerede de kun, hvis de selv kom i klemme,
Ellers læssede de kvalerne over på dem - som blev anset for slemme.

Vi har ofte set folk samlet i flok omkring skafottet - imens de har jublet,
Over det ikke var dem selv der kom galt af sted, men andre der var snublet,

I myndighedernes emsige netværk af love som både kan spænde ben og strammer -
- Sig sammen - om de stakler som ikke blev indenfor de magtbegærliges fastsatte rammer.


Back to content | Back to main menu