http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Unge som ikke bruger kondomer løber en risiko for at blive gravide og få andre kønssygdomme!

Arkiv 2014


Sådan stod der på DRs tekst TV for et par dage siden. Det blev senere ændret til : Unge som ikke bruger kondomer løber en risiko for at blive gravide og smittet af andre kønssygdomme. Så ved vi dét og kan dermed konkludere at hele menneskeheden er en følge af en seksuelt påført sygdom. Et langt sundt liv og bekæmpelse af sygdomme, har i adskillige år optaget statsmagten og i den sammenhæng har DR medvirket nidkært med udbredelse af gode råd og vejledning til befolkningen om hvordan den opnåede det, på den bedst mulige måde.(DR. som oprindeligt hed Statsradiofonien blev oprettet som et forsøg 1. april 1925, staten fik monopol på at sende radio i Danmark, og driften skulle finansieres via licens, som blev opkrævet hos brugerne.
1926 blev institutionen gjort permanent, og I oktober 1951 kædet sammen med formidlingen af TV der sendte regelmæssigt udsendelser hver aften fra 1954, men først i 1960 dækkede udsendelserne hele landet. Fra 1969 skete der en gradvis indførelse af farve TV, som staten også i starten havde monopol på. Senere forsvandt monopolet i takt med nye tekniske muligheder som kom til. Men indtil da havde den statsdrevne institution været toneangivende, hvad angår nyheds og kultur formidling her i landet. Radioen fungerede under hele den tyske besættelse.)

Det vil altså sige at statsmagten igennem radioen fik mulighed for at påvirke befolkningen i langt højere grad end tidligere, og har eksisteret i næsten 100 år. Det var nemmere at lytte til radio end at læse aviser og bøger, man kunne lave andre ting imens så det blev en stor succes.
Det gik forholdsvis let at få folk til at anskaffe radioapparater, der blev hurtigt skabt et stort marked for dem der fremstillede og tjente på at sælge dem, folks interesse for nyheder og den præstige det gav at være med på moden var tydelig og statsmagten bakkede udbredelsen op fordi den opdagede de muligheder der var i at kunne udbrede budskaber som gavnede - dem selv, og monopolet satte dem i stand til at udelukke modstandere af de der havde regeringsmagten. Det var ikke enhver beskåret at få mulighed for at optræde i æteren, der blev nemlig oprettet et radioråd som afgjorde hvad der måtte sendes og hvem der fik de betydningsfulde stillinger så det der blev sendt ikke brød loven. Dette råd blev ikke betragtet som censur, men der var grænser for det etisk forsvarlige, de gældende love skulle overholdes og der skulle tales sagligt, helst af eksperter som havde forstand på det de talte om. Sådan er samfundet nu engang skruet sammen, og det må enhver rette sig efter.
Den som har været bare lidt opmærksom og har lyttet til radio er næppe gået ram forbi når de vedtagne normer er blevet luftet, ofte uden den enkelte overhovedet har tænkt over hvor påvirkningen er kommet fra.
Langsomt, men sikkert har statens foretrukne normer og holdninger sneget sig ind i folks tanker på samme lumske måde som ganske almindelig sladder presser sig på, mange nyder cigaren og bliver tilskyndet til at tro på det som snakken beskæftiger sig med. Om der er tale om skidt eller kanel, er stort set ligegyldigt.
Når et rygte sættes i omløb kan - en enkelt lille fjer hurtigt blive til 5 plukkede høns, som H.C. Andersen for længst har gjort rede for.

Statsradiofonien fungerede som allerede nævnt under hele den tyske besættelse og det er gået hen over hovedet på de fleste, at sundhed og folks spisevaner allerede i den periode blev fremhævet. Der blev oprettet noget man kaldte statens husholdnings råd og her fik de hjemmegående husmødre
(som kvinder der ikke arbejdede udenfor hjemmet blev kaldt dengang) oplysninger om hvordan de kunne klare sig igennem de magre år, hvor der var mange ting man ikke kunne få, på grund af import vanskeligheder og rationeringer. Der var også noget som hed radiodoktoren, et program som gav gode råd om sygdom og sundhed. Kursen til det statsmagten lagde vægt på blev på den måde lagt, radioen skulle ikke kun formidle nyheder og kultur, men også bidrage med etisk korrekte informationer og blev dermed til de små fjer statsmagten uden særligt besvær fik til at vokse - ikke til 5 plukkede høns - men en lang række overdrivelser og forbud vi godt kunne have undværet.

Det skete ikke fra den ene dag til den næste, det tog sin tid, men i dag ses det tydeligt at såvel sundhed, befolkningens spisevaner og bekæmpelse af sygdomme stadig optager statsmagten meget.

Efter besættelsen da TV blev kædet sammen med statsradiofonien og informationerne dermed udvidet med billeder, lod mange kvinder sig presse til at bidrage med familiens indtjening, fordi et TV apparat var en dyr investering, ikke kunne klares af den indtægt mænd i de mest almindelige erhverv havde. De fleste ville være med på moden og det var altså en bekostelig fornøjelse. Nu til dags, hvor de fleste kvinder har deres arbejde udenfor hjemme, har mange glemt det var sådan de begyndte på det. De blev ganske vist også tilskyndet af dem man kaldte kvindesagskvinder, men de var få og deres ideer blev ikke taget særligt alvorligt. Det var i forlængelse af efterkrigstiden kvindernes flugt fra kødgryder og børnepasning blev obligatorisk. Det er således ikke småting vi kan takke radio og TV's formidling for.

I det hele taget er tiden efter anden verdenskrig omdrejningspunktet som førte til den samfunds struktur vi har i dag og meget hænger sammen med de muligheder som de - dengang - nye kommunikations metoder gav. Men flere ting gik hen over hovedet på den almene befolkning. F.eks. FN formelt blev dannet i 1943 og WHO var i støbeskeen allerede inden nazisterne blev nedkæmpet, og havde tilknytning til et Folkeforbund med en 'sundhedsorganisation' som dannede forbillede for dem, og hvor meget der var blevet hentet fra de metoder nazisterne brugte fortaber sig i tidens tåger. Mange detaljer forsvandt i de store sammenslutningers forhandlinger - de magtfulde organisationer - der senere kom til at dominere de stater der tilsluttede sig, ikke mindst på det sundhedsmæssige område. Der forskes af eksperter og videnskaben bakker op med mere eller mindre troværdige forsknings resultater og der lovgives og forbydes i lange baner. Men flertallet glemmer at eksperterne hver især forvalter deres eget afgrænsede område, og udelukkende er optaget af det. Mange sluger disse eksperters anvisninger råt, uden de tager højde for at der er tale om usikre påstande, som ikke rækker ud over et snævert område. Hvis du ikke følger nøje med i disse begrænsede resultater er det umuligt at overskue hvad det egentlig er der bliver påstået. Følger du med er det mindst ligeså svært, mange mener at de har fundet de vise sten som for det meste drejer sig om anvisninger der tjener den som fremsætter dem bedst. Hvad andre tænker, mener eller føler rager dem en høstblomst, det gælder kun om at få tilgodeset sine egne påstande, og ikke mindst brillere overfor nogle som har en anden mening.


Men disse afgrænsede påstande kan umuligt være gyldige og troværdige - ALLE SAMMEN!


Det sker også at der ryger en finke af panden og en retorisk brøler, som i den sætning jeg indleder det her med bliver overset. Ingen har indtil nu reageret på den, den slags er der sikkert en del af i de videnskabelige påstande og det gør ikke troværdigheden af dem større.

Og dermed bekræftes historien om en lille fjer som blev til 5 plukkede høns i det sundhedshysteri der er blevet dominerende - med usvigelig sikkerhed.
Back to content | Back to main menu