http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Antirygerne løj om passiv rygning

Arkiv 2018I en periode fra 2005-2010 skrev jeg artikler for den nu lukkede Danmarks Rygerforening. Jeg har gravet en af de gamle artikler frem. Den handlede om at antirygerne havde løjet om en ’hurtig’ sundhedsgevinst ved indendørs rygeforbuddet indført i 2007. Lad os se hvad det drejede sig om.Forhistorien – rygeforbuddet i 2007

Den 1. august 2007 blev der indført et landsdækkende forbud imod ’indendørs rygning i det offentlige rum’. Det er 13 år siden dette forbud blev indført. Der er enkelte undtagelser, herunder for værtshuse på 40 kvm. eller derunder.

Antirygerne var meget begejstrede for dette rygeforbud, som naturligvis var et trin på vejen imod det såkaldte ’røgfrie samfund’. Antirygerne var også meget ivrige efter at ’bevise’ hvor fantastisk dette rygeforbud var.

Forbudsmiraklet

Den 21. december 2008 offentliggjorde antirygerne en ’undersøgelse’ der angiveligt ’beviste’ at der var en ’hurtig gevinst’ ved rygeforbuddet (på grund af ’beskyttelse imod passiv rygning’). De påstod at der havde være et fald i antallet af blodpropper i hjertet på 8 % i Danmark på grund af rygeforbuddet!

Her er 2 link til denne historie:

DR, 21. december 2008: Rygeloven betyder færre blodpropper i hjertet

Avisen, 21. december 2008: Rygeloven virker – færre dør

Fra DR artiklen fremhæves følgende:

”Færre bliver indlagt med en blodprop i hjertet. Eksperterne er enige om, at rygeloven er en del af forklaringen.”

Sundhedsstyrelsens undersøgelse fra 2009

I 2009 udgav ’sundhedsstyrelsen’ en undersøgelse om effekten af rygeforbuddet i 2007. Det har været svært at finde rapporten hos sundhedsstyrelsen. Men vi fandt den et andet sted.

Her må vi tilstå, at vi, for første gang, har et link til Kræftens Bekæmpelse (den store cancer på internettet). De har stadigvæk en kopi af sundhedsstyrelsens undersøgelse. Den kan findes her:

2009: Evaluering af loven om røgfri miljøer (Sundhedsstyrelsen)

Der er en masse sladder i undersøgelsen. Men kapitel 7 fortæller om de ’sundhedsmæssige’ konsekvenser ved rygeforbuddet. Fra side 41 er konklusionen at:

”I ingen af de fire analyser, mænd og kvinder i to aldersgrupper, fandtes en effekt af loven. Der kunne ikke påvise nogen forskel i indlæggelseshyppigheden efter lovens ikrafttræden. Den forventede større effekt blandt yngre end blandt ældre kunne så-ledes heller ikke genfindes.”

Med andre ord - overhovedet ingen målbar effekt af rygeforbuddet indført i 2007.

En antirygers bekendelse

En amerikansk professor ved navn Michael Siegel, der tidligere var højt placeret i den amerikanske antirygebevægelse, har kommenteret den danske ’mirakelvidenskab’. Det gjorde han på sin blog i 2009:

Data from Denmark Show No Apparant Effect

Michael Siegel er antiryger. Han tror selv på at ’passiv rygning’ er helbredsskadeligt. Men han bryder sig ikke om ’sundhedseksperter’ der laver forfalskninger. Han mener det på lang sigt kan skade antirygningens anseelse.

Men vi kan se at det ikke har den fjerneste betydning at ’sundhedseksperter’ lyver. Det skader ikke sundhedseksperters anseelse at de lyver.

Den ligegyldige presse

Pressen og medierne bringer gerne løgnehistorier om rygning. Det er jo en ’god sag’. Og man må endelig ikke forstyrre ’den gode sag’ ved at afsløre antirygeres løgnehistorier. Pressen har ingen trang til at afsløre løgnehistorier.

Passiv rygning er løgn!

Der hersker ingen tvivl om at vi ikke tror på at passiv rygning er helbredsskadeligt. ’Passiv rygning’ er et værktøj til at dæmonisere rygere og skabe had imod rygere. Dette skal angiveligt ’redde liv’. I praksis skader dette rygernes liv.

Den danske ’professor’

En kending blandt danske antirygerne er 'Professor i Tobaksforebyggelse' Charlotta Pisinger. Her et citat fra DR nyheden om mirakelvidenskaben nævnt ovenfor:

"Seniorforsker Charlotta Pisinger fra Forskningscentret for forebyggelse og sundhed på Glostrup Sygehus er enig i, at rygeloven er en del af forklaringen på de færre blodpropper i hjertet."

Det var naturligvis løgn.

Siden 2009 er det gået fremad for Charlotta Pisinger. I dag kan hun besmykke sig med titlen 'Professor i Tobaksforebyggelse'. Det har således ikke skadet hendes karriere at lyve om rygning.

Det ville være mere redeligt at betegne Charlotta Pisinger som professor i ’tobaksforskrækkelse’. Det forklarer i hvert fald løgnene.

Tobak-jatak.dk D. 24 - 7 2020

Back to content | Back to main menu