http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Prisen for rygning optrevlet

Arkiv 2018


Medierne er fyldt med løgnehistorier om 'rygningens pris'. Intuitivt forstår man, at hvis en person på grund af sin livsstil har en kortere 'forventet' levetid end gennemsnittet, så må denne person nødvendigvis 'koste mindre'. Døde mennesker forbruger intet. De døde er gratis.

Vi skal se på en 'undersøgelse' af 'omkostningerne ved rygning'. Undersøgelsen er fremstillet af finske sundhedsfascister. Den udgør blot en af mange 'undersøgelser' der på et helt falsk grundlag påstår at 'rygning koster samfundstab'.
Den finske undersøgelse i British Medical Journal

Undersøgelsen er offentliggjort elektronisk på dette link:

http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e001678

Undersøgelsen stammer fra 2012. Så den er ikke helt ny, men den er meget relevant.

Nøgletallene

De finske sundhedsfascister har beregnet to konkrete økonomiske 'konsekvenser ved rygning'. Disse konsekvenser er et produkt af velfærd. Uden velfærd ville de økonomiske konsekvenser være helt internaliserede for rygeren og ikke-rygeren. Konsekvenserne er følgende to beløb:

€4700 mindre i livstidsomkostninger ved lægebehandling for rygeren end ikke-rygeren
€126850 mindre i udbetalt pension til rygeren end ikke-rygeren.

€133800 i overskud for rygeren.

Det er udregnet på grundlag af konkrete betalinger Det betyder at rygningens økonomiske konsekvenser, ifølge sundhedsfascisternes beregninger, er et velfærdsøkonomisk overskud!

Det er sundhedsfascisterne selvfølgelig ikke tilfredse med. De skal jo bruge et underskud! Så hvad gør sundhedsfascisterne ved det?

Svindel beløb

De drømmer sig til en omkostning som de kan bruge til deres politiske formål. De 'vurderer' et beløb, som ingen betaler eller modtager. Sundhedsfascisterne påstår at det er en 'omkostning ved rygning'.

De hævder, at rygeren lider et tab i sit liv, i form af forkortet liv. Dette tab påstår de har en samlet økonomisk værdi på

€70200 + €133800 = €204000

Dette beløb er naturligvis fri fantasi. Der er overhovedet ikke flyttet en eneste øre fra en konto til en anden. Ingen har mistet noget som helst. De €204000 er ren svindel.


Mediernes medansvar

De såkaldte 'medier' er medansvarlige for at denne form for videnskabelig svindel ikke bliver påtalt. Medierne deltager velvilligt i udbredelsen af disse svindelagtige beløb, under dække af at 'gøre det rigtige'. Det er naturligvis fordi det skal skabe et ubegrundet had til rygerne, som skal svine rygerne til at holde op med at ryge.

Det er en ondskabsfuld kampagne. Millioner af mennesker hjernevaskes til en vrede, blot i den sags tjeneste at deltage i en hadekampagne. Man bilder mennesker ind at de vil få en økonomisk gevinst ud af det kunstigt indpiskede had. Det er et alvorligt bedrag.

Medierne, der giver sig ud for at være dydens vogtere, er fuldstændigt korrupte. Det samme kan man sige om det højt agtede medicinske blad – The British Medical Journal. Det er ikke andet end et kampskrift for sundhedsfascisme. Det er plat og svindel.

Tobak-jatak.dk

D. 13 - 4 2018Back to content | Back to main menu