http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Rygernes hævn over sundhedsfascisterne

Arkiv 2013


I den lange krig mod rygerne har sundhedsfascister verden over forlangt højere og højere cigaretafgifter. I Danmark forlanger sundhedsfascisterne det samme. Senest har de forlangt at cigaretafgifterne skal hæves så prisen på en pakke mærkevarecigaretter kommer op på 57 kroner. Sundhedsfascisterne hævder at det vil få 80.000 rygere til at holde op med at ryge. Endda hævder sundhedsfascisterne at det vil resultere i 4300 færre dødsfald indtil 2050. Med det in mente, fristes man til at spørge hvor meget cigaretafgifterne skal hæves for at gennemføre det evige liv.Det er naturligvis meget ondskabsfuldt at tage folks penge med et løfte om at det vil give et længere liv. Eller at true dem med at tage deres penge, for den sags skyld. Men det forsøger sundhedsfascister at gennemføre.

Smuglercigaretter

En hævning af cigaretafgifterne øger incitamentet til smugleri. Erfaringer fra Irland, Storbritannien og Norge tyder på, at en cigaretpris på 50 – 60 kroner per pakke vil kickstarte et betydeligt marked for smuglercigaretter. Rygerne har et betydeligt incitament til at købe smuglercigaretter. Især for de såkaldte kopicigaretters vedkommende er incitamentet meget stærkt.

Smuglercigaretterne vil kunne fås til cirka det halve af prisen i forhold til afgiftsbelagte cigaretter. Hvis afgiftsbelagte cigaretter koster 60 kroner per pakke, vil indsmuglede kopicigaretter koste cirka 30 kroner per pakke. Dermed er der et betydeligt incitament til at købe smuglercigaretter.

Rygernes hævn

Rygere har stærke hævnmotiver. Sundhedsfascister har i stigende omfang iscensat rygere som spedalske undermennesker, som det står enhver frit at italesætte og irettesætte. Et marked for smuglercigaretter vil give rygerne mulighed for at spare penge og give rygerne mulighed til at hævne sig på et system der har fornedret dem.

Høje cigaretafgifter er forudsætningen for et smuglermarked (tobaksforbud ville fungere på samme måde). Når sundhedsfascister agiterer for højere afgifter, lægger de grundstenen for at rygerne kan få hævn. De skaber forudsætningerne for et smuglermarked for cigaretter. Om det er en fejl fra sundhedsfascisternes side er et åbent spørgsmål. Men høje cigaretafgifter er i hvert fald den sikre vej til et smuglermarked for cigaretter.

Politisk respekt for rygerne

Det politiske Danmark ser ud til at have afvist sundhedsfascisternes krav om højere cigaretafgifter. En politisk dæmagog fra et regeringsparti har afvist afgiftsstigningen, med henvisning til at regeringen allerede har hævet afgifterne med 3 kroner per pakke. Dette skønnes at være hvad markedet kan bære, uden at der bliver dannet et sort marked for tobak. Den politiske dæmagog udtrykker endvidere frygt for at især 'børn' vil få mulighed for at købe smuglercigaretter på 'ethvert gadehjørne' hvis cigaretafgifterne hæves.

Med andre ord, så frygter det politiske Danmark rygernes hævntogt. Politiske dæmagoger i Danmark har set hvordan rygere reagerer på høje cigaretafgifter i andre lande, såsom Irland, Storbritannien og Norge. I disse lande er der et stort marked for smuglercigaretter. Med det i betragtning, har det politiske Danmark fået respekt for rygerne. Derfor tør politiske dæmagoger ikke hæve cigaretafgifterne, uanset hvad sundhedsfascisterne hævder.

Hæv bare afgifterne

En opfordring herfra skulle være – hæv bare cigaretafgifterne. Det vil åbne døren for et smuglermarked. Det vil give lavere cigaretpriser til dem der har brug for det. Og det vil give rygerne mulighed for at hævne sig på et system, der tydeligvis er sundhedsfascistisk.

Kilder:

Dyrere cigaretter kan få 80.000 til at skodde smøgerne

S: Tobaksafgift på tre kroner er passende

Back to content | Back to main menu