http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Når bladene falder af pengetræet

Arkiv 2016


Verdensøkonomien, herunder den danske økonomi, har været i en permanent tilstand af krise siden kreditkrisen i 2008. Den synlige effekt af krisen var at bolighandlen i Danmark, og mange andre lande, gik i stå. Selv om bolighandlen i Danmark er ved at komme sig over krisen i 2008, så er økonomien reelt i stampe, både i Danmark og resten af verden. Hvad er det grundlæggende der er bag denne krise?

Politiske penge

Penge er styret politisk over hele kloden. Alle lande har deres egen 'nationalbank' som fremstiller 'valuta', som skal anvendes i hvert af landene.

Pengene repræsenterer ikke noget. De er fremstillet i en seddelpresse. Det er en politisk beslutning hvor mange pengesedler der skal være i omløb. Hvis det politiske system synes der skal være flere 'penge i omløb', så bliver der trykt flere pengesedler. Og det er statsmagten der får lov at bruge de nye pengesedler først. Så nye pengesedler er en form for tyveri, der bløder det økonomiske system.
Det politiske system benytter ethvert påskud til at trykke flere pengesedler. Og politisk systemer verden over benytter seddelpressen flittigt, nogle mere end andre. Af særlig interesse for verdensøkonomien, er den amerikanske dollar. Denne valuta har status som en valuta for hele verdens samhandel.

Den amerikanske pengeskov

Siden 2008 har den amerikanske nationalbank brugt seddelpressen til at udvide den amerikanske pengemasse 2-3 gange. Det betyder at der i dag er to til tre gange så mange dollarsedler i omløb som der var i 2008!

Effekten er en enorm bølge af kredit, som kunstigt holder liv i brancher og industrier, og samtidigt bløder den amerikanske borgers økonomi. Den amerikanske pengebølge bløder hele verdens befolknings økonomi, fordi international handel er domineret af amerikanske dollars.

Denne leg kommer til at slutte. Der er slet ikke varer og virksomheder nok til at understøtte de mange pengesedler. Der er mange pengetræer med mange dollar blade. Og bladene vil falde af de pengetræer.

Den kommende krise

Alle de pengesedler som er trykt vil resultere i at det økonomiske system falder sammen. Det bliver en krise som i pengemæssig forstand er større end depressionen i 1930'erne. Men det vil næppe være lige så alvorligt for den enkelte, som det var dengang.

Selv om statsmagter har leget Matador med pengesystemet, så er vi i en meget bedre materiel forfatning, end i 1930'erne. Der bliver ikke hungersnød og suppekøkkener. Men det bliver stramt.

Industrier bliver decimeret

Der er industrier og brancher der vil blive decimeret når krisen kommer. Det er svært at forudsige hvilke. Men det er ifølge sagens natur, de virksomheder der blev holdt kunstigt i live af pengetræerne. Når bladene falder, vil også de virksomheder falde. Der er dog en industri som er yderst udsat.

Det er medicinalindustrien.

Der er helt sikker et overforbrug af medicinalindustriens produkter. Mange af disse produkter har yderst marginale effekter. Når krisen for alvor kradser, vil disse produkter blive på hylderne. Der vil blive ryddet kraftigt op i den industri.

Sundhed står for fald

Begrebet sundhed er meget nært forbundet med medicinalbranchen. Såkaldte patientforeninger fungerer som medicinalindustriens reklamesøjler. Puritanske bøhmænd har altid været i stand til at jage skræk i livet på befolkningen. Folkesundhed har hjulpet medicinalindustrien til at sælge masser af piller, med begrænset effekt, og masser af bivirkninger.

Når krisen kradser, vil patientforeningerne få deres bidrag decimeret. Ingen vil høre efter disse puritanske prædikestole, når det kniber med huslejen eller afdrag på boliglån. De mange tomme løfter fra sundhedsprædikanter vil falde på døve ører. Hvem gider at spekulere over nogle mulige sygdomme om 10, 20 eller 40 år, når maven rumler nu?

Industrier der overlever

Og der er en industri som helt sikkert vil overleve krisen. Det er tobaksindustrien og dens søsterindustrier (e-cigaret industrien). Tobak har en meget stærk overlevelseskraft i krisetider.

Cigaretter er lige så gode som penge, når pengesedler er værdiløse. Dem der i dag er blevet dresseret til at fnyse af tobaksrøg, vil lære at værdsætte cigaretter når de skal handle. De vil lære at ære tobak, fordi tobak er værdifuldt. Den tid vil komme, når alle forstår at cigaretter er så gode som guld, når pengene svigter.


Back to content | Back to main menu