http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Kapitel 13 : Hendes egen fortid trængte sig på !

Oda har ordet > Kapitel 1 - 13

Hendes egen fortid trængte sig på !


Gaden hun havde boet i og ikke mindst kirkegården hvor hun gik nu.

Her var adskillige danske koryfæer stedt til hvile, og i hendes første skoleår, hvor hun så småt var begyndt at interessere sig for verden udenfor hjemmets domæne, blev danskhed fremhævet og betragtet med respekt.
Årstallet er 1944 og den tyske besættelse som havde skabt vareknaphed, rationeringer, mørkelægning og angst imellem folk, sang på sidste vers. Hun havde ikke mærket meget til belastningerne, hendes forældre var som flertallet, vrede og forargede over besættelsen - men passive - deltog ikke i den modstand som greb mere og mere om sig, og et barn på kun 7 år forbinder ikke noget særligt med sin nationalitet.

Oda havde aldrig tænkt over at hun var dansker.

Men nu da hun selv kunne læse og blev præsenteret for danmarkshistorien i skolen, kom det tættere på og satte mange tanker i gang. Det stod klart for hende, at det der skete udenfor hjemmet havde en betydning, hun ikke kunne udgå, og selvom hun kun var et barn, syntes hun at der var noget sært ved at blive betragtet som medlem af et samfund hun ikke forstod og følte sig knyttet til. Hendes skepsis voksede i takt med det hun fik at vide, som myten om det danske flag og hvordan det blev Danmarks vartegn. Hun så det stive hvide kors på den blodrøde baggrund som demonstration af bedrevidende påståelighed, noget der skulle tvinge de der havde en selvstændig mening om livet og omgivelserne til at underkaste sig regler som kun tjente til at fremhæve og berige nogle få på andres bekostning
.
Hun skubbede tankerne om fortiden fra sig og gik hjem.

På vejen så hun teksten på nogle løbesedler udenfor en butik, samtidig kørte en bus forbi, og så dukkede det hun havde funderet over op igen. Sært hun var kommet til at tænke på det danske flag netop i dag. Det var den 16 april - året var 2012 - og landets dronning havde fødselsdag - derfor var der flag på bussen. Men på løbesedlen hun lige havde læst,
blev det fortalt at landets rigeste mand netop var død.
Oda bed sig i læben, det kneb med at holde masken, fordi hun så et nationalt dilemma i dette sammenfald af begivenheder som hun vidste optog mange
Abeloner.
Flaget blev brugt til at markere både sorg og glæde og hvad ville de nu stille op når to betydningsfulde personer skulle vises respekt samtidig, og der var tale om glæde for den ene og sorg for den anden?

Og så hen til at drøfte "problemet" med ravnene, når de dukkede op.
Men der var længe til det blev nat, det måtte hun vente på
og forsatte den tankerække om efterkrigstiden hun var begyndt på.

Back to content | Back to main menu