http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Kapitel 10 : Sneglen med hus, paryk og vanter!

Oda har ordet > Kapitel 1 - 13

Sneglen med hus, paryk og vanter!

Som hun kalder sin fabel.
Er en forbedring af en strofe fra en salme hun skulle synge i sin skoletid.
Oprindelig lød den:
Nu sneglen med hus på ryg vil vandre.

Men Oda skrålede ligesom overskriften. Og ingen af eleverne bemærkede det.
De lyttede kun til hendes smukke sangstemme, som lærerne havde forlangt -
ikke til ordene.Men hun glemte dem ikke. Og når hun sidder og lader tankerne drive tilbage igennem Abelonernes historie er det den måde de selv har beskrevet den på som dukker op.
Det fører så til den fabel du er i gang med at læse. Og hæng på hun har meget mere at fortælle og vise dig.
Uden de billeder hun bruger er fablen værdiløs!

Langsomt i uberegnelig rækkefølge skræller hun - med ravnenes hjælp - lag efter lag af det der i tidens løb har svækket Abelonernes opmærksomhed om den virkning og de bivirkninger deres storhedsvanvid havde.
Det er en kendsgerning at Abelonerne klarede sig igennem vanskelighederne ved at have mistet pelsen med sneglefart, deres trang til at brillere viste sig i den måde de byggede stadig større og større huse - plus alle de udspekulerede våben til at nedkæmpe hinanden med de i tidens løb har frembragt og de famlede med meget som om de havde store vanter på. At bruge parykker fandt de på senere, og det har mest med mode og forfængelighed at gøre.

Det er også en kendsgerning
at deres storhedsvanvid har sat sit præg på store dele af kloden.

Oda har en svaghed for kendsgerninger!

Abelonerne går mere op i det de hen ad vejen dokumenterede. Det er ikke kendsgerninger der findes i dokumenterne, disse skrivelser er præget af den som skrev dem og antallet er overvældende. De fleste skrifter bygger på tro selvom det påstås at der er tale om viden.Det gælder især for det er kaldes hellige skrifter. De er så gamle at dokumentationen er meget tvivlsom, og det ikke er kendsgerninger - men myter de handler om.

Ravnene morer sig over Abelonernes tro.

Siger, at disse halvskaldede aber har beslaglagt store dele af kloden med monumenter over deres tro, og at deres kirkebygninger er gigantiske beviser på
deres storhedsvanvid!


Back to content | Back to main menu