http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Øget risiko for begyndere

Arkiv 2013 > Arkiv 2012 > Arkiv 2011


Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle __ (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man __ (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller Kræftens Bekæmpelse er imod).En øget risiko på 20 % – Gisp – det lyder slemt

For, at forstå værdien af ”20 %”, er man nødt til, at vide, hvad "de 20 %" er
en procent af. Ellers giver det ingen mening! Men mange mennesker opfanger blot ”de 20 %” - og ræsonnerer sig hurtigt (men fejlagtigt) frem til, at der må være tale om hver femte.

”Procentvis øget risiko” er et fortræffeligt propagandistisk værktøj, fordi størsteparten af befolkningen, ikke har tilstrækkelig indsigt i ”den statistiske begrebsverden” til, at forstå betydningen af procentsatsen i den sammenhæng, den er plukket ud af.

De fleste lader sig forskrække over procentsatsen og selvfølgelig ikke mindst den ofte meget skræmmende kontekst, som procentsatsen præsenteres i – typisk med stærkt intimiderende budskaber om
sygdom og for tidlig død fra kendte organisationer, som mange (endnu) har stor tiltro til, som f.eks. Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen.


De angivne procentsatser og farebudskaberne bliver derefter med professionel omhu blæst op som alvorlige og opmærksomhedskrævende politiske sundhedsbudskaber, som der, ikke sjældent også ”for børnenes skyld”, plæderes for at få gjort noget ved, NU! – ellers går staten fallit, jorden går under og vi dør alle sammen en langsom men pinefuld død. Uha-Uha.

I virkeligheden er den overvejende del af alt der kommer ud i medierne ligegyldig propaganda, som blot skal skræmme og opdrage befolkningen til, at opføre sig som myndighederne og patientforeningerne af uransalige årsager, måtte ønske det.

”20 % øget risiko” er nemlig det samme som
ingenting i statistisk sammenhæng - det er ikke andet end lidt statistisk "støj".

(Sjovt nok, så er det tilsyneladende de veluddannede, som er de mest tilbøjelige til, at lade sig hjernevaske og styre af propaganda – i hvert fald hvad angår den propaganda, der handler om rygning… De veluddannede burde ellers være de dygtigste til, at gennemskue de tal, de manipuleres rundt i manegen med… nå men, det var et sidespring… )

Hvordan når man frem til en øget risiko på 20 %.

Nedenstående er et opdigtet eksempel – uden hold i virkeligheden – det skal blot illustrere regnestykket

Lad os sige, at nogle statistikere eller forskere har undersøgt om broccoli kan være årsag til udvikling af tarmkræft. For at sandsynliggøre en sammenhæng mellem indtagelse af broccoli og udvikling af tarmkræft, skal man have to grupper af mennesker, at sammenligne med over en tidsperiode. Vi beslutter at vores undersøgelsesgrundlag skal være på 100.000 mennesker der regelmæssigt indtager broccoli – og så skal kontrolgruppen selvfølgelig også være på 100.000 mennesker der, i modsætning til den udsatte gruppe, ikke spiser broccoli. Vi følger så begge grupper i et år. Resultatet af denne tænkte undersøgelsen, siger vi, viser, at der i den udsatte gruppe er 12 personer, der har udviklet tarmkræft og i kontrolgruppen er der 10. Det ser således ud:

******

Den udsatte gruppe:
100.000 der regelmæssigt spiser broccoli.
12 personer har udviklet tarmkræft efter et år.

Kontrolgruppen:
100.000 der aldrig spiser broccoli:
10 personer har udviklet tarmkræft efter et år.

******


Dette tænkte undersøgelsesresultat viser en øget risiko på 20 % for at udvikle tarmkræft, hvis man spiser broccoli regelmæssigt igennem et år.


Anvendt psykologi i propaganda

Hvis man blev præsenteret for ovenstående: 12 tarmkræfttilfælde i stedet for 10 (altså en forskel på 2) ud af 100.000 i hver gruppe, så ville det ikke skræmme ret mange fra, at købe broccoli til aftensmaden,
- men, hvis man lige har set store spisesedler med avisoverskrifter om, at der var 20 % øget risiko for tarmkræft, hvis man spiser broccoli, så vil rigtig mange sikkert overveje, at købe blomkål i stedet.

Den måde undersøgelsesresultater (tal) præsenteres på, har altså stor betydning for, hvordan vi opfatter trusselsbudskabet – om budskabet genererer angst hos os som modtagere. Jo mere angst propagandisterne kan generere, jo større sandsynlighed er der for at modtageren af budskaberne ændrer adfærd.

Man kan (uden at lyve om resultatet) blæse intetsigende og ligegyldige resultater op og skræmme folk fra at spise broccoli ved at fortælle at der er 20 % øget risiko - og så ævle en masse om kræft i samme åndedrag
– eller man kan holde sig til sandheden og sagligt formidle, at man har undersøgt om broccoli kan føre til tarmkræft og, at undersøgelsen viser, at der ikke er nogen risiko for at udvikle tarmkræft forbundet med at spise broccoli.

Vi taler altså om formidling ud fra den samme undersøgelse – men to helt forskellige budskaber man kan ”fremmane” med udgangspunkt i de korrekte og faktuelle tal fra undersøgelsen afhængig af, om det er ”politisk korrekt” at spise broccoli eller ej.

Denne metode til at manipulere med tal i statistiske og videnskabelige undersøgelser anvendes mange gange dagligt i medierne. Hver eneste gang man kan læse om noget med forøget risiko på under 100 %, så kan man som læser være temmelig sikker på, at man er i fuld gang med at blive forsøgt hjernevasket og manipuleret.

Relativ Risiko (RR) … For begyndere

Når man laver statistiske undersøgelser, som i broccoli eksemplet ovenfor, så har man et andet statistisk mål – et ”styrketal”, - hvis formål er, at sikre, at det resultat, som man når frem til, er tilstrækkeligt overbevisende (i modsætning til om man blot har målt nogle ligegyldige statistiske tilfældigheder). Dette styrketal hedder Relativ Risiko (RR).

Blandt statistikere er der ikke enighed om, hvor stor styrke RR skal have før der er tale om "en ægte statistisk association", men
det laveste er Hill´s styrke kriterium, som er på 2,0 hvilket svarer til 100 % øget risiko – hvilket igen svarer til mindst dobbelt så mange ramte i risikogruppen som i kontrolgruppen.

Hvis vi vender tilbage til eksemplet ovenfor, så når man frem til den Relative Risiko ved at dividere antallet af ramte fra den udsatte gruppe med antallet af ramte fra kontrolgruppen:

12 /10 = RR 1,2 - Hvilket i statistisk sammenhæng betragtes som ”neutralt” = en statistisk tilfældighed.

For at få en Relativ Risiko på minimum 2,0 i det tænkte eksempel, skal der altså være mindst 20 tilfælde af tarmkræft i den udsatte gruppe.

Hvad måler man effekten af?

Selv om, der havde været 20 ramte i den udsatte broccoli gruppe (forøget risiko på 100 % og RR på 2,0), så er det i sig selv intet bevis for, at broccoli rent faktisk kan føre til tarmkræft. En Relativ Risiko på over 2,0 viser dybest set bare, at man har fundet noget, som det måske kan være interessant, at undersøge nærmere.

I broccoli-eksemplet kan man forestille sig, at det i den efterfølgende uddybende forskning viser sig, at i gruppen af broccoli spisende forsøgspersoner var der, hos nogen, en øget tendens til at blive fanatiske og ensporede i fødevarevalg – og at dette, for nogen, førte til en højere andel af fejlernæring, som igen førte til det øgede antal tarmkræfttilfælde sammenlignet med kontrolgruppen.

Dette er blot et eksempel på, at man kan undersøge for en ting (broccoli), men det man måler i tallene rent faktisk er effekten af noget helt andet (fejlernæring).

Der findes et andet og endnu mere illustrativt tal for risikoen, - det er den Absolutte Risiko (AR)

Absolut Risiko (AR)… For begyndere

Når man ser på "den procentvise øgning" og "Relativ Risiko", så forholder disse tal sig altså kun til forskellen mellem "antallet af ramte i de to grupper" – men hvad, der er mindst lige så interessant, at se på er, hvor stor en andel "forøgelsen i den udsatte gruppe" udgør i forhold til "den samlede gruppes størrelse".

I eksemplet med broccoli, der vil beregningen af den Absolutte Risiko se således ud:

Forskellen – eller øgningen – i den udsatte gruppe er på 2. Det når man frem til således:
(12 – 10 = 2)

De 2 skal så ses i forhold til den samlede gruppe på 100.000 – der er altså 2 flere ud af 100.000 der bliver ramt

Regnet om til procent giver det:

2 / 100.000 x 100 =
0,002 % flere af dem der spiser broccoli regelmæssigt igennem et år risikerer at udvikle tarmkræft sammenlignet med dem der ikke spiser broccoli.

Bøh … Blev du nu bange for at spise broccoli?

Næppe. Den Absolutte Risiko (0,002 %) virker nemlig slet ikke nær så skræmmende som en øget risiko på 20 %

Et par eksempler fra dagligdagen

Antirygerbevægelsen har håndplukket en undersøgelse fra EPA i USA, der viser, at hvis man, som kvinde, lever sammen med en storrygende mand, så er ens risiko for at udvikle lungekræft forøget med 19 %. Denne ligegyldige statistiske ubetydelighed fremføres regelmæssigt også i danske medier, som en del af standardretorikken imod rygerne.

Sidst vi har registreret undersøgelsen refereret, var i en artikel om naborøg, der blev bragt i MetroXpress 11/1-10. Antirygerne bag artiklen, har denne gang valgt, at lade være med, at oplyse læseren om procentsatsen og blot fremført påstanden om, at der var en øget risiko... – de havde faktisk gjort påstanden endnu mere urigtigt citeret ved blot at skrive, at manden skulle være
ryger – og ikke storryger, som undersøgelsen oprindeligt omhandler. Kreativt.

Nå - MEN – 19 % øget risiko - det vil altså sige en Relativ Risiko på 1,19 = ingen dokumenteret risiko

… så kære medsøster, lad nu være at blive skilt fra din storrygende mand af den grund. Der er INGEN statistisk eller videnskabelig dokumentation for, at der skulle være øget risiko for at udvikle lungekræft forbundet med at bo sammen med en storrygende mand. Det er blot en propagandistisk påstand – og en angst – som antirygerbevægelsen bevidst ønsker, at plante i dit hoved for, at kunne gennemtvinge en politisk agenda, der går ud på at stigmatisere rygere og forbyde tobak.

Dødsrisiko øget to til fire gange

At en risiko er øget et eller andet antal gange er en anden målestok for, hvor farligt noget kan være. Vi fandt nedenstående citat på fpn.dk under overskriften: ”
Vægttab uden motion er livsfarligt”:

Personer, der ikke er fysisk aktive i forbindelse med vægttab, har to til fire gange så stor risiko for at dø inden for 10 år, efter de har tabt sig," udtalelsen kommer fra Jane Nautrup Østergaard, der er cand.scient.san.publ og ph.d.-studerende ved Statens Institut for Folkesundhed (SiF).

Lad os pusle lidt med udsagnet:
To til fire gange så stor risiko for at dø.
En øgning på to gange svarer til det dobbelte – altså 100 % øgning
Det vil sige, at en øget dødsrisiko på to til fire gange svarer til en øget dødsrisiko på 100 – 300 %
Hold da helt op!

Det svarer til en Relativ Risiko på mellem 2,0 og 4,0

Hvorfor slører SiF alvoren i sådan et budskab ved at få tallene til at syne ”små og bogstavagtige” – og dermed med ringe psykologisk og propagandistisk effekt?

Forklaringen er måske, at SiF bevidst anvender "junk science" imod rygning og ønsker at sløre det. Det vil givet underminere deres antirygerpropaganda, hvis de blæste så høje procentsatser som 100 – 300 % øget risiko for at dø ud i medierne – ud i befolkningens synsfelt. Det kunne få ”alt for mange” til at stoppe op og opfange betydningen af ”procentvis øget risiko” og dette vil helt sikkert underminere befolkningens angst og bekymring over ubetydelige statistiske tilfældigheder som f.eks. 19 % øget risiko.

Det er tilsyneladende meget vigtigt for SiF, at sikre sig, at deres junk science og propaganda imod rygning bevarer sin manipulerede og virkningsfulde psykologiske effekt, - vigtigere end, at informere de overvægtige om virkelig reelle risici forbundet med vægttab uden motion.
Back to content | Back to main menu