http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Den psykopatiske stat

Arkiv 2014Du har nok hørt om 'Jack the Ripper', en psykopatisk massemorder der var aktiv i Londons slumkvarterer i årene 1888 – 1891. Af denne grund har du formodentlig en forestilling om den psykopatiske morder.

Men de færreste psykopater er mordere. Du kender med stor sandsynlighed et par psykopater. Dog er det ikke sikkert du har opdaget at de er psykopater.

I ethvert samfund findes der en ekstrem psykopat. Denne psykopat er større end du forestiller dig. Måske har du har aldrig opdaget denne psykopats tilstedeværelse. Den store psykopat vi taler om er ingen ringere end selveste staten.
Hvad er en psykopat?


På dansk findes der en forholdsvis enkel definition af en psykopat. På engelsk er begrebet 'psycopath' betydeligt mere nuanceret.

En god beskrivelse på dansk findes her.

En psykopat er en person der reelt kun anser sig selv for at være noget værd. Andre mennesker er blot objekter som skal manipuleres til egen fordel. Psykopater har typisk optrænet en evne til at læse almindelige mennesker, iagttage deres svagheder og forsøge at bruge disse svagheder til egen vinding. På en måde kan man sige at psykopater er en slags parasitter.

Når omgivelserne ikke bekræfter psykopatens høje tanker om sig selv, kan det medføre stærk depression. Flere depressioner i løbet af livet er en af psykopatens kendetegn.

Hvor findes psykopater?


Mellem 1 og 5 % af befolkningen kan betegnes som psykopater. På grund af deres natur, findes en stor del af dem på samfundets bund. Psykopater udgør en stor del af de mennesker der er i fængsel.

Men psykopater findes også i toppen af samfundet. På grund af deres enorme ego og deres beskedne respekt for andre, søger psykopater mod magtfulde positioner. Det miljø som psykopater selv synes de har fortjent at leve i, findes i magtens øverste korridorer.

Jo mere magt, jo bedre for psykopaten. Og jo dårligere for alle andre......

Den ekspanderende stat


Det er nærmest en naturlov, at statsmagten altid forsøger at udvide sig. Det er klart, at psykopater altid vil stræbe efter mere magt, mere kontrol og flere penge (meget gerne andres penge). Og det er præcis staten der er det ideele apparat til at opnå det resultat.

Den demokratiske stat er specielt sårbar overfor denne tendens. Der har aldrig været så mange love og forordninger som der er i dag. Aldrig er så stor en del af borgernes penge blevet beskattet, som det i dag er tilfældet. Statsmagten har aldrig udøvet så enorm en kontrol over borgernes liv, som i dag.

Sundhed er kontrol


Den aktuelle sundhedslavine fungerer som et perfekt skalkeskjul for psykopatisk kontrol. Staten kan narre magt fra befolkningen med påskud i sundhed. Alle mulige love er indført med påskud i sundhed. Det fordelagtige i begrebet sundhed er at magten kan tages i det godes navn. Det er selvfølgelig kun en fordel for staten.

Rygeforbud spiller i denne sammenhæng en meget stor symbolsk rolle. Rygeforbuddene fungerer som moralsk brækjern for yderligere forbud. Og forbuddene er ikke kun begrundet i sundhed.

Enhver udvidelse af statens magt, fører endnu flere magtbeføjelser med sig. Ethvert nyt forbud, medfører med tiden mange flere nye forbud. Som hver især igen fører flere forbud med sig. Det er en selvforstærkende proces, som for længst er løbet over gevind.

Gamle sundhedsforbud


Man må forstå, at den psykopatiske stat har udstedt forbud i sundhedens navn tidligere. Et af de ældste forbud er imod narkotika. De første narkotika der blev forbudt var opium og kokain. Forbuddene imod narkotika blev indført på grundlag af en international traktat fra 1912.

Først var det kun opium og kokain der var forbudt. Men på grund af forbuddets selvforstærkende kraft, blev forbuddene udvidet stærkt i løbet af det 20 århundrede. Alle mulige former for narkotika er forbudt i dag.

Alle andre forbud som staten har udstedt i sundhedens navn, er funderet i de første forbud imod narkotika. Uden dette historiske grundlag, ville alle de efterfølgende forbud ikke være kommet. Det gælder også de forbud der i dag er indført imod rygning og salg af tobaksprodukter.

Den psykopatiske stats venner


Psykopatiske kræfter udenfor staten benytter sig af staten på en indirekte måde. Det er kræfter der omgås de statslige magthavere. Det er politiske venner. Disse venner benytter deres forbindelser til staten, med det formål at bruge staten til at opnå begunstigelser og forbud. Man kalder også disse politiske venner for 'lobbyister' eller 'sykofanter'.

På det såkaldte sundhedsområde er lobbyisterne organisationer som Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Disse organisationer er i sig selv fuldstændigt psykopatiske i deres adfærd. Deres formål er at anvende statsmagten til egne formål. Organisationerne bruger alle mulige kneb og løgnehistorier for at få statsmagten til gennemføre deres mål.

Den psykopatiske stats grundlag


Grundlaget for den psykopatiske stat er den psykopatiske adfærd der findes blandt mennesker. Staten består af mennesker der for en stor dels vedkommende er drevet af motiver af psykopatisk karakter.

Igennem hele menneskets historie er statsmagten gået over gevind i psykopatiske tiltag. Statsmagten tiltrækker individer med psykopatiske træk. Jo mere statsmagten bliver infiltreret af psykopatiske kræfter, jo mere vanvittig bliver statsmagten i sin magtudøvelse.

På et tidspunkt bliver den vanvittige statsmagt så ekstrem, at dens destruktive kraft får ødelagt hele samfundet. Det sker først og fremmest af økonomiske (materielle) årsager. Befolkningens muligheder for at skabe varer og tjenestydelser falder sammen under den ekstreme statsmagts psykopatiske adfærd. Når det sker, falder statsmagten sammen af sig selv.

Rygeforbud som symptom


Rygeforbud og andre ekstreme forbud er et symptom på noget større. Den demokratiske statsmagt er gået amok. Den er blevet psykopatisk, ligesom alle andre former for statsdannelse. Der ser ikke foreløbig ud til at være nogen ende på de tåbeligheder som statsmagten kan finde på. I sidste ende ser det ud som om et oprør, økonomisk kollaps eller krig vil gøre en ende på statsmagtens psykopati.

Herefter vil følge en tidsalder med en begrænset statsmagt. Indtil hele det sørgelige cirkus starter forfra.


Stefan Molyneux: The Fascists That Surround You - Part 2: Sociopaths
Back to content | Back to main menu