http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Så du røgen da katten fes i Hamburg

Arkiv 2013 > Arkiv 2012Det jeg vil fortælle har intet med Hamburg eller en kat at gøre, men en hel del med røg,
den flygtige røg fra tobaksrygning som efter -
Kræftens Bekæmpelses påstand,
lusker sig igennem lofter og vægge og truer folk på livet!
Det undrer nok nogle at medierne bliver ved med at offentliggøre den slags påstande,
og ikke mindst at der i en meget mindre målestok offentliggøres udsagn som fastslår at disse påstande er det rene vås.

Forklaringen på det er enkel. De der har virksomheder som ernærer sig af at udbrede sig om både stort og småt til offentligheden er tvunget til at tage hensyn til deres egne indtjeningsmuligheder, gør de ikke det må virksomheden lukke. Det er ganske almindelig business, at vise de der er villige til at betale en høj takst, (og har midlerne til det) større velvilje, end til de der har begrænsede midler og vanskelighed med at betale. Sådan er vilkårene i en verden der styres af økonomiske hensyn.(Om det er godt eller skidt kan opfattes efter behag.)

Lad os se på hvad Kræftens Bekæmpelse - som altså påstår at tobaksrøg har en livstruende effekt - er.
Det er nemt at slå op på sin computer hvor der står følgende om denne organisation:

Kræftens Bekæmpelse (engelsk navn: The Danish Cancer Society er Danmarks største sygdomsbekæmpende organisation og Danmarks største patientforening. Organisationen bekæmper kræft og har ca. 465.000 medlemmer (december 2011). Herudover har foreningen over 3.000 aktive frivillige fordelt i 98 lokalforeninger. Kræftens Bekæmpelse er stiftet i 1928.Foreningen står for cirka 50 % af kræftforskningen i Danmark og tilbyder rådgivning og vejledning for kræftpatienter og pårørende flere end 20 steder i landet og via den professionelle rådgivningstelefon Kræftlinjen (80 30 10 30) .Foreningens nettoindtægt i 2011 var 520,7 mio. kr. Foreningens hovedindtægtskilder er arv, medlemskontingent, konkrete projekttilskud og lotterier. Det offentlige tilskud til Kræftens Bekæmpelse udgjorde 5 % af indtægterne i 2011.Udgifterne fordelte sig i 2011 på forskning (48 %), patientstøtte og lokal indsats (26 %), oplysning (19 %) og administration (7 %). Så ved vi det! Der er altså tale om en meget stor, meget rig og ret gammel institution, måske skulle jeg lige tilføje at den samarbejder med den verdensomspændende organisation WHO, som er en aflægger af FN, det kan også slås op: Verdenssundhedsorganisationen, WHO (World Health Organization) er et FN-organ til varetagelse af international sundhed oprettet 7. april 1948. Den har hovedsæde i Geneve i Schweiz.

Med så mange penge og opbakning fra så magtfulde organisationer er det let at få sine påstande publiceret,
og lukke af for de der siger dem imod!

Næste skridt må vel så være at spørge:

Hvad har tobaksrøg overhovedet at gøre i disse organisationers påstande, folk har røget tobak uden at tage skade af det i adskillige år? Jeg er ikke i tvivl om at svaret vil være, at man har forsket sig frem til at tobak er farligt.

Læg lige mærke til at der bruges næsten halvdelen af budgettet hos Kræftens Bekæmpelse på forskning.

Og spørgsmålet om hvorfor der kun forskes om det skadelige ved tobaksrøg dukker op, er der også forsket i om der kunne være noget i tobakken som var gavnligt? Hvis man har, er det i hvert fald ikke blevet publiceret.

Jeg ved der også er noget gavnligt ved tobaksrygning, som er blevet udelukket i forskningen.

For hvad med alle dem som uden besvær overlevede
før der blev forsket, var det mindre farligt tidligere eller er der tale om en anden slags mennesker? Næh, det var såmænd vore forældre, bedsteforældre, oldeforældre og tip, tip, tip, oldeforældre. Uden dem, havde vi slet ikke været her og en stor del af dem røg tobak.

Disse velmenende organisationer er med andre ord kommet ud på et overdrev, har kastet sig over en bagatel, pustet den op og gjort den til en fare, der udmærket kan ligne, det der kaldes en fobi - ( en fobi er sygelig angst/eller afsky for noget ufarligt) og der er god grund til at spørge hvorfor? Kan det være ret meget andet end magtbegær?

Magtbegærlige sammenslutninger (læs landes regeringer og forskellige alliancer) har igennem hele menneskehedens historie brugt skræmmeteknik for at opretholde deres status, engang var det folks sjæle, og deres fædreland de ville frelse, i dag er det deres krop.

De kalder det for sundhed, men det hænger dårligt sammen med at ville fratage folk den ret uskadelige fornøjelse det er at ryge tobak, noget som får folk til at slappe af og omgås hinanden på en høflig og venlig måde. Menneskeheden er nem at bedrage, det er gjort igen og igen ved at der skabes en fjende, og sættes splid imellem folk, og i den sammenhæng er netop tobaksrygning velegnet, der er nemlig nogle som ikke kan lide lugten af tobaksrøg, og det lumske er, at man ikke alene kan lugte tobaksrøgen,
den kan også ses, og tobaksrygerne kan hurtigt afsløres.

Derfor gav det grobund for stridigheder og de magtbegærlige sammenslutninger kom på den grønne gren,

de vil det jo så godt - siger de - men er det ikke nøjagtig det samme som så ofte har fået folk til at gå i krig?


Back to content | Back to main menu