http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Slut med snus på arbejdet?

Arkiv 2018Antirygning er blot et af mange tegn på sundhedens dystopi. I årtier er rygning blevet dæmoniseret. Det mest fantastiske skræmmeri antirygerne er kommet på, er den såkaldte ’passive rygning’. Naturligvis slutter antirygning ikke med rygning. Når tobak ikke ryges, har antirygning også en sag. Enhver form for tobak skal dæmoniseres.

Røgfri tobak, i form af skrå eller snus, er under angreb. Dette angreb er fuldkomment hysterisk. Hvis man tror på alle de statistikker der er lavet, så er brug af røgfri tobak nærmest en helbredskur.De klassiske røgfrie tobakker som man lægger i munden er blevet undersøgt grundigt. Risikoen ved livslang brug er undersøgt i USA. Der er lidt forskel på risikoen, men i gennemsnit er livslang brug af røgfri tobak, associeret med et tab af forventet livstid på 15 dage. Ja, du læste rigtigt – 2 ugers forventet livstab.

Hvis der er nogen i Danmark der undrer sig over hvorfor snus er så udbredt i Sverige, så er forklaringen den relative harmløshed.

Svensk snus

Den svenske snus er blevet forbedret meget i de seneste år. Gennem systematisk forædlingsarbejde, er stoffer der er under mistanke for at være kræftfremkaldende blevet avlet ud af tobaksplanterne til røgfri tobak. Resultatet er, at det ikke længere er muligt at måle nogen kræftfremkaldende effekt i mundhulen ved brug af svensk snus.

Snusfri arbejdsdag i Hørsholm Kommune

Som den eneste kommune i Danmark, har Hørsholm Kommune forbudt ikke alene en rygepause i arbejdstiden, men også forbudt snus (og andre røgfrie tobaksprodukter) i arbejdstiden. Det er det, indtil videre, mest vanvittige indgreb imod tobak der er set. Man kunne mistænke det for ikke at være den sidste kommune der finder på det.

Givet at brug af snus er en af de mere uskyldige vaner man kan have, er det klart at vejen til mange flere forbud venter forude. Potentialet for helbredsskade er betydeligt større, når det kommer til sukkerholdige fødevarer – slik, kager og sodavand.

Et muligt forbud mod kaffe er også relevant at nævne. Koffein, som findes i kaffe, og er et opkvikkende middel og ligner nikotin, som findes i tobak.

Forbuddet i Hørsholm Kommune er blevet indført med ’inddragelse’ af medarbejderne. Denne inddragelse kan vi nok regne ud hvad betyder. Der er helt sikkert ikke plads til indvendinger.

BT, den 1/2-2020, Kommune tager skridtet videre

Hørsholm Kommune, Pressemeddelelse: Hørsholm Kommune indfører røgfri arbejdstid

Overskriften fra Hørsholm Kommunes pressemeddelelse er misvisende. Der er tale om et forbud imod brug af tobak, ikke bare rygning. Er det mon for at skjule omfanget at forbuddet – når det præsenteres som et forbud imod rygning glider pillen lettere ned?

Borgmester, Morten Slotved, giver den gas med følgende udtalelse:

”Hørsholm Kommune ønsker at være en aktiv medspiller i at forbedre folkesundheden og ikke mindst sikre et sundere arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Samtidig har vi som kommune et ansvar for at være en god rollemodel for kommunens børn og unge, hvor kommunens medarbejdere er med til at gøre tobak mindre synligt og attraktivt.”

Så er spørgsmålet lige – hvordan snus bliver ’mindre synligt’ af at forbyde det? Har borgmesteren nogensinde lagt mærke til om nogen bruger snus – og hvordan gjorde han det?

Brug af røgfri tobak (f.eks. snus) er temmelig usynligt, så det er helt usagligt at forbyde snus med begrundelse i synlighed. Eftersom livslang brug af røgfri tobak kun medfører et forventet levetidstab på ca 15 dage, er det at stramme skruen gevaldigt at foregøgle, at det skulle have nogen målbar effekt på ’folkesundheden’.

Nikotin hykleri?

Videre i pressemeddelelsen står der:

”For at sikre at røgfri arbejdstid bliver en succes, vil Hørsholm Kommune i løbet foråret tilbyde rygestopkurser ….”

I forbindelse med sådanne rygestopkurser, må man formode at medicinalbranchens rygestop midler kommer i brug – herunder eksempelvis nikotintyggegummi.

Medicinalbranchens nikotin produkter vil utvivlsomt være velkomne i kommunen, men når de ansatte bruger nikotin fra tobaksbranchen, så er det forbudt? Har kommunen lade sig ’rådføre’ af et par ’eksperter’ som har venner i medicinalbranchen? Kig selv efter i kommunens pressemeddelelse.

De nævnte organisationer må være en del af et omrejsende ’tæskehold’ der ’vejleder’ kommuner i rygeforbud.

Kontrol

Hvordan forestiller kommunen sig at kontrol med snusforbud skal håndhæves? Man kan jo ikke se om nogen bruger snus. Det er heller ikke til at se om nogen har en skrå i munden.

Har kommunen mon tiltusket sig retten til at undersøge en ansats mund for snus eller skrå?

Snyd – for fanden!

Vores opfordring må være at de ansatte bør snyde, især når det kommer til brug af røgfri tobak. Men også rygning og dampning kan foregå i det skjulte. Alle rygere ved hvor vigtigt rygning er for koncentrationen, og dermed arbejdet.

Indgreb imod individets personlige vaner er for længst gået over gevind. En gang kunne man købe en øl i kantinen på arbejdet. I dag er den slags for længst blevet bandlyst. Så selvfølgelig vil det en dag blive forbudt at tage en pris snus!


15 dages forventet levetidstab (Dr. Brad Rodu): How long?

Tobak-jatak.dk D. 5 - 2 2020

Back to content | Back to main menu