http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Fagre nye forbudsland

Arkiv 2013 > Arkiv 2012

Ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen blev offentliggjort 19/4-2012.

Afhængig af øjnene der ser, så handler den om "fremtidens forebyggelse" eller om "fremtidens sygelige omsorgs terror".

Vores sundhedsmedister Strid Krage (SF) er helt oppe i de højeste falsettoner af bare begejstring og fremadrettet virkelyst. Forbudsmagerne har nemlig håndplukket 2.200 personer (angiveligt repræsentative for landets 5,5 mil. indbyggere) som de tilsyneladende har haft succes med at manipulere til at svare som forbudsmagerne ønskede det af dem. Så nu skal vi denondelynemig forebygges helt ned i Helvede.

Konklusionen ifølge mediernes overskrifter er, at helt op til 70 % af de 2.200 adspurgte personer (herefter, af sundhedstyrannerne og forbudsmagerne, omtalt som: "danskerne") faktisk gerne vil have meget meget meget mere af den sygelige omsorgs terror (altså: mere regulering + flere begrænsninger + højere afgifter + højere skat + flere forbud + nye indgreb og påbud + mindre frihed + mere stat + mere kontrol + hårdere straffe).Hvad vil fremtiden så helt konkret bringe af sygelig omsorgs terror?

Sådan et spørgeskema, som de 2.200 adspurgte har besvaret, er en uovertruffen mulighed for at kigge forbudsmagerne over skulderen og se hvilke nye tiltag de overvejer. Hvor langt vil tyrannerne gå? Hvad har den menige borger i vente?

Nedenfor har vi sakset de udsagn som de 2.200 adspurgte har skulle tage stilling til ved at angive hvor godt eller hvor dårligt de synes om forslagene.

Afhængig af svarenes fordeling kan vi fremadrettet forvente to ting:

1. Fra politisk side vil man gennemføre de forslag som de adspurgte fandt spiselige - og

2. Massiv hjernevask og propaganda i medierne på de områder hvor de adspurgte var modvillige...

Vi gengiver spørgsmålene her til skræk og advarsel:

Vedrørende børn og unge

 • Forbyde alkoholprodukter, der henvender sig til unge (alkoholsodavand som Barcardi Breezer, alkoholslik som Gajol-shot etc.).
 • Forbyde al rygning både ude og inde for både lærere og elever i folkeskoler, gymnasier, tekniske skoler og lignende.
 • Forbyde reklamer for usunde snacks, slik og sodavand.
 • Forbyde al rygning hjemme hos dagplejemødre.
 • Sætte grænsen for salg af alkoholvarer op til 18 år.
 • Forbyde salg af alkohol på uddannelsesinstitutioner.
 • Tilbyde gratis, sund mad i folkeskolen.
 • Fjerne muligheden for at forlade skolen i pauserne, så eleverne tvinges til at spise på skolen.
 • Forlange, at skolebørn er ude i frikvartererne.
 • Indføre bilfri zoner tæt på skoler for at motivere forældrene til at cykle eller gå med børnene til skoleIndføre hårdere straffe til værtshusejere, der lader personer under 18 år købe alkohol.
 • Der indrettes afsætningspladser, hvor forældre i bil kan aflevere børnene i en vis afstand fra skolen, så børnene cykler eller går det sidste stykke.
 • Indføre daglige idrætstimer i folkeskolenIndføre mere undervisning i ernæring og sund madlavning i skolen.
 • Tilbyde rygestopprogrammer målrettet børn og unge i alle kommuner.
 • Forbyde salg af alkohol i forbindelse med sportsarrangementer.
 • Genindføre et årligt sundhedstjek hos skolesundhedsplejersken.


Vedrørende voksne og motion

 • Indføre et ekstra skattefradrag for normalvægtige borgere.
 • Anlægge bilfri bykerner.
 • Begrænse rulletrapper og flytte elevatorer om bagerst i bygningerne.
 • Gennemføre restriktioner på bilkørsel over korte afstande.
 • Anlægge flere cykelstier.
 • Anlægge flere parker og grønne områder.
 • Indføre gratis medlemskab til idrætsforeninger.


Om at spise sundere:

 • Indføre personlig vægtafgift, så man betaler sundhedsskat, hvis man er overvægtig.
 • Sende overvægtige borgere nederst på ventelisten til behandling i sundhedsvæsenet.
 • Forbyde mængderabatter på sukkerprodukter, kiks og kager.
 • Indføre en grænse for, hvor mange fastfoodbutikker og -restauranter, der må ligge i et område.
 • Indføre obligatorisk sundhedsmærkning af samtlige fødevarer.
 • Øge afgiften på sukker og sukkerholdige varer.
 • Indføre differentieret moms, så sunde fødevarer bliver billigere, og usunde fødevarer bliver dyrere.
 • Stille krav om sund mad i kantinerne på arbejdspladsen.
 • Indføre mulighed for at få en henvisning fra lægen til en diætist (kostvejledning).
 • Stille krav om, at dagligvarebutikker indrettes anderledes, så der f.eks. ikke står slik ved kassen.
 • Stille krav om, at der ikke må serveres usund mad i idrætshaller.


Alkohol:

 • Sende alkoholikere nederst på ventelisten til behandling i sundhedsvæsenet.
 • Øge afgiften på alkohol.
 • Begrænse antallet af alkohol-/værtshusbevillinger.
 • Indføre en særligt lav promillegrænse for bilister under 25 år.
 • Indføre en promillegrænse på 0, så man slet ikke må have drukket alkohol, hvis man skal køre bil.
 • Begrænse tilgængeligheden af alkohol via oprettelsen af en form for ’systembolag’ efter svensk forbillede.
 • Indføre forbud mod reklamer for alkohol i alle medier.
 • Indføre strammere ”lukkelov” for salg af alkohol som i Norge.
 • Indrette dagligvarebutikkerne anderledes, så produkter med alkohol ikke står fremme .


Tobaksrygning:

 • Øge afgiften på tobaksvarer.
 • Forbyde salg af tobak efter kl. 18.
 • Forbyde al rygning på restauranter, værtshuse og lignende uanset størrelse.
 • Indføre regler om, at folk, der arbejder med mennesker, ikke må ryge i arbejdstiden, f.eks. læger, sygeplejersker, pædagoger og undervisere.
 • Indføre krav om, at cigaretter kun må sælges i kartonpakninger med mindst 10 pakker cigaretter for at forhindre impulskøb.
 • Fjerne cigaretter fra supermarkederne for at mindske tilgængeligheden.
 • Forbyde røg på steder, hvor mange mennesker er samlet, f.eks. på stadion og gågader.
 • Forbyde rygning totalt – dog med mulighed for at købe tobak på recept på apoteket, hvis man allerede er afhængig.
 • Forbyde salg af tobak alle andre steder end særlige tobaksbutikker med licens.


Fremme en sund levevis blandt borgerne:

 • Kommunerne skal kunne sende overvægtige arbejdsløse til fitness eller motion som led i deres aktivering.
 • Unge under 18 år bør forbydes adgang til solarier.
 • Ansatte får en lønbonus, hvis de har mindre end 5 sygedage om året.
 • Årlig indkaldelse til sundhedstjek hos lægen.
 • Krav om, at skoler og institutioner skal udforme sundhedspolitikker.
 • Chefen skal modtage lønbonus ved faldende sygefravær blandt de ansatte på en arbejdsplads.
 • Krav om, at man ved alle lovforslag vurderer sundhedskonsekvenserne, ligesom der i dag er krav om vurdering af miljøkonsekvenser.
 • Etablere sundhedshotlines, som borgerne kan ringe til og få hjælp til at leve sundt.
 • Kommunerne skal tilbyde ældre gratis motion.
 • Tallerkener i kantiner gøres mindre, så folk automatisk spiser lidt mindre.
 • Brødproducenter og detailhandel indgår en frivillig aftale om at tilsætte fuldkornsmel i alle brødprodukter.
 • Myndighederne indgår en aftale med fødevareindustrien om at tilsætte mindre sukker i sodavand.
 • Det bør være muligt for den enkelte at få sat en spærre på ens dankort, så man efter eget valg ikke kan købe f.eks. tobak eller alkohol.


Stakkels Danmark.....

Det vil helt åbenlyst komme til at regne ned over borgerne med dødstrusler i alle medier og sundhedstyranni gennem endnu mere begrænsende lovgivning. Endnu flere grupper i befolkningen vil blive stemplet, behandlet og udstødt som pariaer. Den personlige frihed får endnu ringere kår.

Og der er ingen tvivl om at det bliver (endnu) dyrere at være dansker - både for den enkelte når alle punktafgifterne skal betales og for skatteyderne over en bred kam når den grådige stat skal til at strø om sig med alskens kostbare tilbud med skattestigninger til følge.

Heller ikke private virksomheder og arbejdsmarkedet går ram forbi - der varsles regulering af fødevareindustriens produktion og begrænsning af deres mulighed for at reklamere for de produkter de lever af at sælge. Også detailleddet skal have besværliggjort og begrænset salget af de varer som de lever af at sælge. Antallet af fastfoodbutikker og alkoholbevillinger til diverse restauratører skal sættes ned og reguleres. Mon ikke alle disse "herligheder" også kommer til at koste arbejdspladser og vil føre til øget arbejdsløshed og og og...

suk...

Ovenstående ideer til sundhedstyranniske overgreb mod befolkningen viser med al ønskelig tydelighed, at så snart man rækker totalitære mennesker en lillefinger, så ender det i et Helvede af formynderi. Forbudsmagernes "fremtidsplaner" demonstrerer tydeligt, at de er formynderiske og totalitære ud over alle grænser og deres syn på borgerne er hånlig, nedladende og arrogant.

Kilder:

Se spørgeskema i sin fulde ordlyd

Rapporten fra 2012 som er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaet kan downloades fra denne hjemmeside Nederst i anmeldelsen er der link til diverse forskellige måder at anskaffe sig rapporten online eller i papirformat.

Se omtaler af 2012 rapporten her og her.

Den gamle rapport fra 2008 som der sammenlignes med i den nye 2012 rapport kan ses her
Back to content | Back to main menu