http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Cigaretsmugleri

Arkiv 2013 > Arkiv 2012 > Arkiv 2011


Efterhånden som forbudsbevægelsen imod tobak får mere politisk indflydelse, indfinder forbuddets onder sig.

Forbudsbevægelser stræber efter forbud. Men inden forbuddet kommer på dagsordenen, optræder der ekstreme afgifter på det der ønskes forbudt. Sådan var det i begyndelsen af det 20 århundrede, inden spiritusforbuddet i USA blev indført i 1920. Sådan er det også i dag med tobak og cigaretter. De ekstreme afgifter på cigaretter medfører sortbørshandel, på samme måde som et egentligt forbud. I det følgende analyseres økonomien i ekstreme afgifter. Vi holder os til cigaretter, men i princippet gælder det alle forbudte eller ekstremt beskattede varer, som befolkningen efterspørger.

Individets økonomi

Ethvert individ har en række materielle ressourcer til rådighed. Det enkelte individ har en bestemt mængde penge. Penge som vedkommende bruger til at købe varer og tjenesteydelser. Hvert individ bruger sine penge på de varer og tjenesteydelser som vedkommende anser for vigtigst. En af de varer som individer bruger penge på, er cigaretter. Cigaretter er i dag det dominerende tobaksprodukt (men langt fra det eneste). I Europa har vi 500 års erfaring der fortæller os, at tobak er meget efterspurgt.

Cigaretpriser

Den grundlæggende pris på en pakke cigaretter er i dagens Danmark i størrelsesordenen 3,50 – 10,00 kroner. Det er prisen for en 20 styks pakke cigaretter, uden ekstreme afgifter og moms. Hvis en pakke cigaretter koster 3,50 kroner uden ekstreme afgifter, så er de 3,50 kroner summen af alle omkostningerne ved, at fremstille og distribuere cigaretterne. De 3,50 kroner er prisen for, at ryge 20 cigaretter - intet andet. Cigaretter der koster 3,50 kroner per pakke uden ekstreme afgifter er de såkaldte discountcigaretter.

Afgifter

På grund af statsmagtens ekstreme beskatning, koster en 20 styks pakke afgiftsbelagte discountcigaretter omkring 30 kroner. Det er væsentligt højere end den reele markedspris, som er på 3,50 kroner. Den enorme forskel på markedsprisen og den afgiftsbelagte pris giver et incitament til sortbørshandel med cigaretter (smuglercigaretter).

Tolerance

Rygerne er tolerante overfor cigaretafgifter indtil et vist punkt. Når forskellen mellem afgiftsbelagte cigaretter og smuglercigaretter bliver tilstrækkeligt høj, vil rygerne begynde at købe smuglercigaretter. Incitamentet antages primært at være økonomisk, men der kan være andre faktorer der spiller ind. Uanset faktorerne, så vil ekstreme afgifter give et incitament til smugleri. Hvornår tolerancetærskelen indtræder, kan man ikke sige noget præcist om. Men man kan erfaringsmæssigt udlede hvornår grænsen bliver nået. Det kan man se på historiske oplysninger og ved, at undersøge andre landes erfaringer.

Ketchupeffekten

Når afgifterne bliver så ekstreme, at rygernes tolerancetærskel for afgifter er overskredet, indfinder der sig en bølge af smuglercigaretter. I politisk sammenhæng kalder man det for 'ketchupeffekten'. Navngivningen skyldes, at det er næsten det samme der sker, når man dunker på en ketchupflaske for at få ketchup ud. Lige pludselig kommer al ketchuppen farende ud af flasken. Når cigaretafgifterne bliver for ekstreme, så strømmer det pludselig ind med smuglercigaretter. Det er ketchupeffekten.

Den afgående borgerlige regering har beregnet (ud fra andre landes erfaring), at en afgift på discountcigaretter der gav en pris på 30 kroner per pakke, lige akkurat var under grænsen for ketchupeffekten. Hvis afgifterne kommer højere op end de er i dag, vil smuglercigaretterne med meget stor sandsynlighed gøre deres indtog.

Den nyvalgte venstreorienterede regering har varslet ekstreme afgiftsforhøjelser på cigaretter. Hvis det sker, er der udsigt til at der kommer smuglercigaretter til Danmark i stor stil.

Reelt betyder det, at ekstreme cigaretafgifter vil give billigere cigaretter.

Vejen til frihed

Hvis cigaretafgifterne bliver forhøjet, er der udsigt til billigere cigaretter. Smuglercigaretter er naturligvis billigere end afgiftsbelagte cigaretter. Så det vil være godt nyt for rygerne. Det er begyndelsen til rygernes frihed.

Yderligere sker der det, at handlen med cigaretter havner hos nogle mennesker der er indstillet på, at forsvare handlen med cigaretter. Smuglere har naturligvis ikke tænkt sig at stikke en kæp i hjulet på rygernes forbrug af cigaretter. Dermed forsvarer smuglerne handlen med tobak, hvilket statsmagten absolut ikke gør. Hvis ikke statsmagten kan forsvare handlen med de varer som borgerne efterspørger, så vil andre kræfter overtage opgaven. Det er den rolle cigaretsmuglere har. De beskytter handlen med cigaretter.

Historiens lektie

Denne type begivenheder har fundet sted tidligere i historien. Det mest berømte eksempel er fra det amerikanske spiritusforbud fra 1920 – 33. Spiritusforbuddet var en eklatant fiasko.

Alle faktorerne er kendt og beskrevet. Der er intet mystisk i det.

Det samme er sket med narkotika. Forbuddene imod narkotika har givet smuglere mulighed for, at overtage markedet for narkotika. Det afstedkommer en lang række onder, som samlet set er meget værre end dem som narkotikaen udgør. I dag er hele lande nærmest lovløse fordi de fungerer som oplande for narkotika smuglere. Alene i Mexico er næsten 50.000 mennesker blevet myrdet i de seneste år, på grund af forbud imod narkotika. Det er et onde der er så stort, at det alene kan berettige til legalisering af narkotika. I dag er der betydelige kræfter der taler for at disse forbud skal fjernes. Betragtningerne er nøjagtigt de samme som gjorde sig gældende ved det amerikanske spiritusforbud fra 1920 – 33.

Selv om det lyder utroligt, vil disse narkotika forbud en dag blive ophævet. Hvornår det sker er svært at sige, men i dag er der betydelige kræfter der arbejder på, at ophæve forbuddene.

Forståelse

Der findes glimrende litteratur om det amerikanske spiritusforbud. Det er naturligvis primært skrevet på engelsk. En kort, nationaløkonomisk introduktion til emnet findes i bogen:

The Economics of Prohibition
Mark Thornton
1991
USA

Bogen er på 150 sider. Den giver en kort og præcis introduktion til forbudsøkonomi. Den er skrevet ud fra den østrigske nationaløkonomiske skoles forståelse (Austrian Economics). Bogen undersøger økonomien i det amerikanske spiritusforbud, og drager paralleler til det aktuelle forbud imod narkotika. Selv om bogen ikke handler om tobak, gælder der de samme betragtninger for forbud imod alkohol som ved forbud imod tobak. Der er ingen principiel forskel.

Bogen er offentliggjort hos The Ludwig von Mises Institute i frit tilgængelig form på internettet.

Klik linket: The Economics of Prohibition

Back to content | Back to main menu