http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Det skjulte nydelsesmiddel

Arkiv 2013 > Arkiv 2012

I Storbritannien har man siden 6 april haft forbud mod synlige tobaksvarer i store butikker (de små butikker bliver først omfattet af loven i 2015). Når det sker i Storbritannien, så varer det traditionen tro ikke længe før det også sker i Danmark.

Den danske regering har endnu ikke lagt sidste hånd på revisionen af rygeloven. Revisionen blev afbrudt da Venstre og Konservative forlod forhandlingerne i sidste uge, fordi de ikke ønsker yderligere stramninger. Men der hersker vist ingen tvivl om at regeringspartierne mere end blot pusler med tanken om at effektuere flere af forbudskommissionens befalinger som bl.a. omfatter forbud mod synlige tobaksvarer på salgssteder i Danmark.Forbudskommissionens befalinger er udtænkt af Mette Weird, Bente Karklud Pedersen, Morten Grønbræk m.fl. som et led i deres "politisk korrekte" sundhedsopdragelse af befolkningen gennem tyranni, - og i dette tilfælde angiveligt for at forhindre rygeres "impulskøb" af tobak samt for at forhindre at unge mennesker fristes til at begynde at ryge.

Men tobaksprodukter impulskøbes ikke og sådan et tåbeligt indgreb vil ingen som helst effekt have på rygernes køb af tobaksvarer. Tobak er en livsnødvendighed for dedikerede rygere - rygere glemmer simpelthen ikke at købe tobak - og skulle det ske, så må man gå to gange. Sagt med andre ord, så vil forbudskommissionen og regeringen afskaffe et impulskøb, som ikke eksisterer.

En meget høj andel (omkring 40%) af den danske befolkning har på et eller andet tidspunkt i deres liv prøvet at ryge hash. Hash har imidlertid ikke været synligt i butikkerne i mange årtier. Måske disse "kloge" tyranner skulle filosofere lidt over hvordan det mon kan gå for sig, at 40% af befolkningen har kunne finde på at "prøve" noget der ikke alene
ikke er synligt i butikkerne, men som faktisk også er forbudt. De må virkelig være meget blåøjede, hvis de tror på, at usynlige tobaksvarer vil gøre det mindre attraktivt for unge at ryge. Unge inspireres ikke til at prøve at ryge i forretningerne. Unge spejler sig i vennerne og i deres idoler. Unge udforsker livet og prøver grænser af - det er en "naturlov" som der ikke kan ændres på med alverdens afgifter, reguleringer, begrænsninger eller forbud.

For de forretningsdrivende vil indgrebet betyde en engangsudgift til nyt inventar og ændret indretning af deres forretninger samt øgede løbende omkostninger til besværlig betjening. (I Norge anslår man udgifterne for detailhandlen til omkring 500 mio.) Da tobak sælges med vejledende udsalgspriser, så vil udgifterne til disse komplet tåbelige og meningsløse tiltag selvfølgelig blive lagt på andre varer. I sidste ende bliver det kunderne (altså også ikke-rygerne), der kommer til at betale for dette tyranni.

Forslaget tvinger selvstændige erhvervsdrivende til at skjule de varer, som de lever af at sælge. Det er intet mindre end grov og meningsløs chikane af selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis tobaksprodukter er skjulte, så vil det være sværere for nye producenter, at komme ind på tobaksmarkedet. Det betyder, at konkurrencen på tobaksmarkedet fastfryses til skade for både forbrugerne og producenterne. I værste fald vil smuglercigaretter - og implicit heri kriminalitet - være den faktor, der vil blive brugt til at bane vejen for nye produkter.

Der er kort og godt tale om chikane og tyranni af værste skuffe. Forslaget tjener udelukkende til at afnormalisere tobak som handelsvare samt selvfølgelig til at lægge rygere for had. Og det er de forretningsdrivende og forbrugerne der kommer til at betale for gildet.

Back to content | Back to main menu