http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Skid på rygeforbuddene og vind

Arkiv 2013 > Arkiv 2012

Medieverdenen er meget ensidig i sin rapporting om rygning. Når et nyt forbud, en ny regulering eller en ny tobaksafgift indføres, så råber medierne op om det. Men når det modsatte sker, så er medierne tavse. Man kan sige at medierne er med til at give et ensidigt negativt billede af rygning. Det skal understøtte det angivelig gode formål at gøre en ende på rygning.I virkelighedens verden sker der noget andet. Der er rygeforbud der falder. Det sker endda temmelig ofte. Men i medieverdenen hører man ikke meget om det.

Tobak har været dæmoniseret mange gange i historien. Puritanere pisker en stemning op. De truer med bål og brand. Jorden går under. Djævelen kommer. Alle børnene dør. Puha. Grimme rygning. Efter en tid er manien blevet så absurd at den falder sammen. Rygerne blæser på forbuddene. Rygerne køber smuglertobak. De går på smugværtshus og ryger tobak. Der opstår foragt for myndighederne. Forbuddet falder sammen i ligegyldighed. Folk ender med at være ligeglade med hysteriet. Sådan vil det også gå denne gang. Det er altid det samme.

Der er rygeforbud der falder. Det er især udendørs rygeforbud der står for fald. Men også indendørs rygeforbud, specielt på værtshuse, bliver i stor stil ignoreret.

Når rygeforbuddet bliver indført er det med stor fanfare. Nævenyttige myndigheder udviser stor nidkærhed med forbuddet. Men efter en tid falder interessen. Virkeligheden trænger sig på. Interessen for forbuddet fiser ud. Til sidst er rygeforbuddet en farce, som alle er ligeglade med. I nogle tilfælde trækkes rygeforbuddet tilbage. I andre tilfælde er det blot død lovgivning, som myndighederne ikke kan håndhæve.

Vi har fundet en liste af amerikanske rygeforbud der enten er trukket tilbage eller slet og ret ignoreres. Listen findes i en artikel om rygeforbud i den amerikanske by Atlanta. Det er rygernes fortjeneste at forbuddene er virkningsløse. Lær af dem. Skid på rygeforbuddene, og vind.

Engelsksproget liste: Failed/falling smoking bans

NB: Det engelske udtryk
smokeeasy er betegnelsen for værtshuse der ignorerer rygeforbud. Det er et ordspil på udtrykket speakeasy, som var betegnelsen på smugværthuse under det amerikanske spiritusforbud fra 1920 til 1933.
Back to content | Back to main menu