http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Det er ganske vist - og meget trist !

Oda har ordet > Odas lyrik blog 1
At mange aristokrater misbrugte deres beføjelser,
Uden at unde deres undersåtter ret mange fornøjelser.

Herrerne havde total ejendomsret over både folk - og fæ,
Og betragtede enhver jævn samfundsborger som et usselt kræ.

Feudalherrernes begunstigelser blev beskyttet af loven,
Som gav dem ret til at straffe enhver som de mente var doven.

Borgerne var kun deres tjenere - og arbejdskraft
Og herrernes overmagt var noget de fra deres fødsel havde haft.

Det gjaldt om at have et aristokratisk navn,
At hedde det rigtige var i hvert fald vejen til både rigdom - og gavn,

Og det var betydningsfuldt at høre til i de eksklusive klaner
Men hvordan de opstod er der knap nok nogen - som aner.

Den konstruktion ligger umådeligt langt tilbage i fordums dage
Og at det forsatte helt frem til i dag kan både Aserne og vi beklage.

Alt er bekvemt når man tilfældigvis fødes på fortrinssiden
Aserne så det klarest i det de med et lunt smil kaldte for - Paryktiden,

Det var en periode hvor herrerne opførte sig så skabagtigt og ekstravagant
At visse idealistiske personer af mange grunde fandt det relevant,

At gøre oprør imod elitegrupperne af magtfulde Patroner,
Som desuden var beskyttet af mange tankeløse personer,

For dengang manglede borgerne både viden og alternativer
Til at trodse de styrenes egoistiske motiver.

De filosofiske grublere havde haft det meget svært
Med at vække forknytte folk som intet bogligt havde lært.

Og der var altså noget både de og herrerne forsømte -
Nemlig at indse - det var længe skuespil havde været populære og berømte.

Folk vidste naturligvis at deres levevilkår var en tragedie
Men det der kunne få dem til at vågne var - en munter komedie.

Det var lige noget som passede Aserne - og os,
At det var et humoristisk værk som fik borgerne til at vise trods.

Og bemærk desuden at det var en ganske almindelig barber,
Som gjorde opmærksom på hvad der foregik både her - og dér.


Back to content | Back to main menu