http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Politik er noget griseri, det er bare - det bare - mundhuggeri ... hvad er godt ? Et flækket surbrød med fedt - eller skilning i nakken!

Arkiv 2016 > Arkiv 2015


For et par dage siden faldt jeg - over denne replik i Storm P's historie Ølfus - og som så ofte rammer hans visdoms ord plet; men da jeg havde moret mig og tørret munterhedens tårer af kinden blev jeg trist, og tænkte: der er næppe mange i dag som nyder humoren og poesien i disse vise replikker!

I nutiden, er folk optaget af andet end at tage sig af
den slags stilfærdige fornøjelser, det gælder om at få en veltrimmet krop, der skal trænes i motionscentre og spises efter sundhedsprofeternes anvisninger, sundhed er den dominerende religion som dyrkes med de samme nidkære moraliserende fordømmelser som altid har været religioners grundpiller; når noget bliver religiøst er det automatisk ukrænkeligt, så de der forkynder om troens krav, kan bilde folk hvad som helst ind. Og det gør de !
I det meste af menneskehedens dokumenterede historie har religion været en magtfaktor som styrede og fastholdt folk i en skruestik af magtmisbrug.
Fortidens skyggesider kan vi ikke komme udenom, de er mere stædige end nutidens politikere fatter. Uanset hvor kloge og velmenende de selv mener at være, bagatelliseres den påvirkning som tidligere tiders kirkehyrder pålagde sundhedsbegrebet; med påstande om at enhver sygdom en person fik eller de ulykker den enkelte kom ud for, var straf fra gud - som ikke tålte ulydighed. Den påstand har nutidens politiske sundhedsagitatorer moderniseret ved at sige forskellige sygdomme og ulykker er straffen for ens egen fejlagtige livsstil.


Nutidens politiske sundhedsidealister er nidkære, fordømmende og bedrevidende - som tidligere tiders religionsapostle var - de vil at deres ideer tages alvorligt, der er forresten heller ikke noget at more sig over i deres forbud og præken om at de sundheds idealer, som går ud på at forlænge livet samtidigt med at rynker i ansigtet, poser under øjnene og andre tegn på alder har skabt et stort marked for konserverings produkter. Det virker tosset at man påtvinges til at stræbe efter at blive ældre, når ingen glæder sig til at blive gammel og det må i hvert fald ikke kunne ses at tidens tand har været på spil.
Det er et politisk fupnummer, som kun de der har fundet ud af at tjene mange penge på kan henrykkes over.

Sundhed er en ideologi og har på samme måde som - den om en usynlig gud - truet folk til at følge faste regler og bygge store imponerende bygninger, i dag er sundhedens templer gigantiske hospitaler og de omtalte motionscentre, det er kun inventaret som er byttet ud.
Især fordi sundhedsreligionen bakkes op af politikerne, både religion og politik handler om magt og ser en fordel ved at støtte hinanden, de mener det er alvorlige sager de tager sig af som ingen skal more sig over.
Nu til dags er der -
gået ekspertise, propaganda og business i alt - verden er blevet et kolossalt supermarked styret aggressivt af politiske sundheds eksperter.

Storm Ps utallige, bredtfavnende - skrifter, billeder og hans store pibesamling er kommet på museum.
Andre humoristers værker - som f.eks. storrygeren Mark Twains, - er endt på bibliotekernes hylder, hvor de står pænt på række og samler støv, - når de ikke er lånt ud. (Mark Twain har forresten også fået sit museum.)
Det står enhver frit for at besøge museerne - bare de betaler entreen - på danske biblioteker kan de humoristiske værker lånes uden afgift - den har folk allerede betalt over skattebilletten.
Endvidere findes der eksperter som optræder i medierne med detaljerede udredninger af hvordan humoren skal opfattes og fortolkes.
Men i humor er vejledning til mere skade end gavn, de letsindige replikker vækker glæde og fornøjelse hos den som ikke tager sig selv overdrevent alvorligt. Humorister anklager ikke deres medmennesker, de tager hverken sig selv eller andre højtideligt og har ingen moralske og ondskabsfulde bagtanker, de trækker overbærende på skulderen med et beklagende smil - ad sig selv og hinanden - et venligt uforpligtet smil, som smitter og får folk til at le - befriet for moralens selvhøjtidelige skrupler.

I den periode menneskeheden befinder sig i nu til dags - (hele menneskehedens historie er opdelt i perioder med hver deres ideer om hvad der er godt eller skidt) - er humoren sat på aftægt, sundhedens ideologi er benhård -absolut ikke til at spøge overbærende med, som andre religiøse perioder heller ikke har været.
Nu er det satiren der er sat på underholdnings programmet - folk skal trods periodens mange alvorlige problemer have noget de kan fryde sig over - skadefryd passer til nutidens stil og satirikerne opfylder fuldt ud det krav med deres aggressive hån og latterliggørende spotten af det de vil andre skal fryde sig over.
En satiriker tager sig selv højtideligt og sætter moraliserende personer de sigter til i gabestok og skammer dem ud.

I tidligere perioder blev ulydige folk lænket fast i gabestokke på offentlige steder af myndighederne, og enhver havde lov til kaste rådne grønsager, hestepærer og mere tungtvejende genstande i hovedet på den forsvarsløse stakkel som var blevet anbragt i den, det blev betragtet som en folkefornøjelse mange deltog i.
Skadefryd er stadig populært- måske fordi den får nogle til at føle sig lettet over, at det er andre end dem selv det går ud over. Menneskers sindelag har ikke ændret sig siden de morede sig med at håne dem der på en eller anden måde var kommet galt af sted.

Gabestokke er ikke gået af mode, men nutidens politikere har moderniseret dem. Og det er ikke tilfældigt at de to humorister jeg fremhæver begge var tobaksrygere, havde de levet i dag var de blevet sat i nutidens mest populære gabestokke, der er glasbure som kun beskytter dem imod kasteskyts, men ikke de frelstes hån og de politiske forbud som har gjort selv røgen fra andres rygning til en fare uden hensyn til, om der er holdbare beviser for påstanden.

Den gammeldags facon passer ikke til velfærdsstaten, der er præget af -
småborgerlig socialisme - en begrebsforvirring, der perfekt viser den politiske snakkesaglighed som alt for tit er overfladisk, fordi der er gået ekspertise, propaganda og business i alt.
Eksperterne er vellønnede medarbejdere i de utallige sundheds organisationer og skal tjene deres interesser med at reklamere for medicinalindustriens produkter, så de kan blive endnu rigere end de allerede er. De forsker i overtalelsens betingede psykologiske reflekser og påstår de gavner og beriger både de store og små i sundhedens hellige navn.

Det var
Storm Ps humoristiske replik som satte denne essay i gang, jeg savner humorens venlige visdom, det er trættende og sørgeligt at den er blevet sat på aftægt af en grisk sundhedsideologi som gør folk omkring mig sure, aggressive og kedelige.

Derfor vil jeg lade
Mark Twain få de sidste ord - citat:
Man glemmer måske, hvor man har begravet fredspiben, men man glemmer aldrig, hvor øksen ligger!

Tobak-jatak.dk

D. 29-09 2015
Back to content | Back to main menu