http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Om det kommende tobaksforbud

Arkiv 2014


De seneste 10 års mange rygeforbud og den vedholdende negative indoktrineringskampagne imod tobak har været et tydeligt tegn på, at vi nærmer os et forbud imod tobak, specielt for cigaretter. Sundhedsfascister har retorisk benægtet at de ønskede tobak forbudt. Men det er naturligvis løgn.De kræfter der står bag rygeforbud har for nyligt offentliggjort et dokument som fortæller hvad de næste planer er. Det er et tilgængeligt dokument. Men det er de færreste borgere der vil lede efter det. Vi har dog fået øje på det. Lad os se hvad sundhedsfascisterne har af store planer med undersåtterne.

Lidt læsevejledning

Inden vi kommer til selve dokumentet vil det være på sin plads at klargøre sundhedsfascisternes jargon. Dokumentet kan virke lidt indforstået uden en introduktion. Og dokumentet er på engelsk.

Tobacco Epidemic – rygning.

Denormalisation – afnormalisering. At gøre nogen unormale eller noget unormalt af propagandamæssig vej. Narkobrugere er gjort 'unormale' gennem mange års negativ indoktrinering. Rygere er allerede nu delvist gjort 'unormale' (dvs. en slags pariaer).

Tobacco Control – antirygning, antitobak.

Free – på engelsk betyder dette ord sædvanligvis 'frit'. Men i sundhedsfascistisk kontekst betyder det 'forbudt'.

Endgame – betegnelsen for tobaksforbuddet. Man må forstå at forbuddet ikke nødvendigvis vil begrænse sig til røgtobak. Mange lande i verden har forbud imod røgfrie tobakker, herunder såvel snus som skrå. E-cigaret væsker med nikotin skal også være forbudt, hvilket de allerede er i Danmark og flere andre lande. Den eneste form for 'tobak' der vil være lovlig, er naturligvis medicinalfabrikanternes underlødige nikotinprodukter.

Middlegame – betegnelse for de forbud og reguleringer som er trin på vejen til tobaksforbud.

Robert Proctor – en amerikansk historiker og antiryger (sundhedsfascist). Denne antiryger har været uforsigtig nok til at forfatte en bog om nazisternes sundhedskampagner. Nazisternes kampagner ligner de nuværende sundhedskampagner til forveksling. Igennem sin bog ”The Nazi War on Cancer” afdækker Robert Proctor desuden sin næsegruse beundring for nazismen.

Mass media campaigns – indoktrineringskampagner. Hvis man vil overbevise en befolkning, udsætter man den for en indoktrineringskampagne. Befolkningens såkaldte 'holdninger' vil afspejle indoktrineringskampagnen. Det er meget enkelt.

Informants – det er lidt uklart hvad denne betegnelse dækker over. Det formodes at være panel medlemmer der skal udtale sig i generelle vendinger. Det er næppe sladrehanke, hvilket betegnelsen sprogligt antyder.

Der er også en række lande der nævnes som førende indenfor den sundhedsfascistiske disciplin antirygning. De skal lige gennemgås her, sammen med visse andre lande.

Australien, New Zealand, Canada og Storbritanien: Alle de nævnte lande har en stærk antiryge bevægelse. I New Zealand taler antirygerne åbent om tobaksforbud i 2025.

Finland: dette land har en meget ondskabsfuld lovgivning overfor rygere. Her taler antirygere åbent om tobaksforbud i 2040. Røgfri tobak er forbudt i Finland.

Californien: Dette er den af de amerikanske delstater der har flest rygeforbud. I praksis er Californien antirygningens nuværende højborg. Californien er samtidigt den delstat i USA der er mest plaget af reguleringer, lovgivning og offentligt underskud.

Singapore: En fascistisk østat ved sydspidsen af Malaysia. Det fascistiske Singapore er meget glad for forbud og reguleringer – rygeforbud er ingen undtagelse.

Bhutan: Et lille kongedømme i Himalaya bjergene. Landet grænser op til Kina og Indien. I 2010 forbød Bhutan handel med og import af tobaksprodukter. Dette har bevirket et sort marked for tobak. I februar 2014 vedtog landets parlament at ophæve forbuddet.
Irland: Dette land skal nævnes fordi det var det første europæiske land der indførte indendørs rygeforbud (samtidigt med Norge) i 2004. Dengang blev forbuddet rost til skyerne af sundhedsfascister over hele verden. I dag er der ingen der nævner Irland. Rygerandelen i Irland er steget stærkt i en årrække efter rygeforbuddet. Rygerandelen i Irland er i dag omkring 30 %, efter at have været nede på omkring 22 % kort tid efter rygeforbuddet. Irland er overhovedet ikke nævnt i dokument om tobaksforbud.

Dokumentet om tobaksforbud

Dokumentet er dateret juli 2014. Så det er helt friskt. Det er et stykke bestillingsarbejde, som er udført af et institut der kalder sig Cancer Research UK. Man forstår at dette institut beskæftiger sig med aktiviteter man i almindelighed ikke vil kalde 'forskning'. Her er dokumentet:

Full Endgame Report

Lær hvad befolkningens 'holdning' til rygning vil være, før befolkningen selv ved det!

En af gevinsterne ved at gøre sig bekendt med dokumentets indhold er, at du kommer til at vide hvad din nabos holdning til rygning vil være, før din nabo selv ved det! I almindelighed har folk de 'holdninger' som de er indoktrinerede til at have. Dette gælder specielt på det såkaldte sundhedsområde, men også på en lang række andre områder.

Dokumentet stiller i udsigt, at der vil være store indoktrineringskampagner før et eventuelt tobaksforbud. Der vil sikkert være store variationer i forbud imod røgfrie tobakker fra land til land. Det vil sikkert også være tilfældet i Danmark, hvor der findes en meget dansk form for røgfri tobak – skrå. Denne form for røgfri tobak er næsten unik for Danmark, så den vil næppe blive forbudt i Danmark.

Britisk agurketid

I Storbritanien har lægerne allerede været ude med forbudsriven. Den britiske lægeforening, BMA, har allerede 'stemt for' et forbud imod tobak. Så kan de dumme undersåtter få en ledetråd at gå efter. Læger er naturligvis en slags overmennesker, så dem skal man selvfølgelig være underdanige overfor.

BBC: Forbyd nye rygere, kræver britisk lægeforening
Back to content | Back to main menu