http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Rygebokserier

Arkiv 2013 > Arkiv 2012
Fra d. 18. december 2011 har medierne svælget i komplet meningsløse meningsudvekslinger om, at forskellige medlemmer af folketinget, især ministre - på grund af den rygelov som fanatiske modstandere af tobaksrygning fik gennemtrumfet i 2007 - havde indrettet sig med rygekabiner i deres kontorer.
Flere ministre fra forskellige partier har altså sørget for sådan en indretning - til sig selv!
Om disse ministre har stemt FOR eller IMOD rygeloven er ikke blevet offentliggjort i medierne.
Vel vil det være muligt at finde ud af hvordan stemmerne har været fordelt, men det kræver man undersøger afstemningsresultatet. Det er ikke hemmeligt, men såre besværligt for den menige borger at finde ud af. Og så vidt jeg har kunnet se, har det ikke interesseret de der forsyner medierne med oplysninger at få offentliggjort stemmefordelingen.
Der kom først interesse omkring de folkevalgtes forhold til rygeloven, da det blev fortalt at flere af dem for længst havde anskaffet disse rygekabiner. Og medierne er mest gået op i hvad disse indretninger har kostet og hvem der har betalt for dem.
Forargelsen over disse rygebokse - altså prisen på dem og hvem der har betalt regningen - har været stor, og har cirkuleret i medierne i mere end 2 måneder.

Man er gået let hen over at der absolut ikke er tale om et enigt Folketing, som fik indført de begrænsninger som den almindelige borger - er blevet tvunget til at følge. Man har snigløbet rygerne med en massiv skrækpropaganda i sundhedens hellige navn. Den sundhed som ingen kan give en præcis forklaring på. Og det er ikke et lille antal borgere der er tale om, som man på den lumske måde har umyndiggjort. Det drejer sig om mange og ikke alene har man på lovgivningsmæssig måde gjort det svært for dem, det er også blevet helt almindeligt at genere dem med hånlige og ofte direkte nedsættende udtalelser. Man har kort sagt gjort de der vil fastholde en vane, en skik - eller hvad man nu skal kalde det at ryge tobak til kriminelle, på trods af at de ikke har gjort andet end noget de på lovlig vis har gjort i mange generationer.

Det vil med andre ord sige at en ret stor del af befolkningen med denne famøse rygelov, er gjort til noget rak som ingen behøver at tage alvorligt. Der er adskillige rygere som har forsøgt at komme til orde i medierne, med protester imod denne teknik, men de er i udstrakt grad blevet tilsidesat. De forsøg der er gjort i de mest almindelige medier af menige borgere er blevet fortiet. Rygerne skal bare holde deres mund og rette ind efter den lovgivning som går deres interesse imod.

Men er det rimeligt at et anseeligt antal borgere skal det?.


Kun et parti - Liberal Alliance - har gjort sig den ulejlighed at sige noget om det forbuds delirium som hele tiden vokser, men de er desværre kun repræsenteret med få mandater på tinge. Og kom forresten først ind efter rygeloven var vedtaget. Flertallet fra andre partier har bare rettet ind, uanset hvad den enkelte selv har ment, ellers var loven ikke blevet vedtaget. Det ligner mistænkeligt flertals diktatur. Det vil føre for vidt at gå ind på hvilke interesser der har stået bag denne mangel på hensyn til et i virkeligheden ret stor antal borgere.
Og nu vil man yderligere indføre endnu flere begrænsninger for den rygende del af befolkningen. Der er allerede fremført forslag til endnu strammere forbud. Stadig uden der er taget det mindste hensyn til de der fortsat vil nyde tobakkens glæder, som de har gjort i det meste af deres liv.
Ganske vist brød forhandlingerne sammen, men de skal genoptages - netop i denne uge.

Det er på tide at rygerne stiller krav!


Og skal den rygende del af befolkningen tilgodeses i den samme ånd som de der er blevet røvrendt må leve med, vil der blive tale om et grotesk og meget dyrt projekt.
Af hensyn til rygerne bør der nemlig opsættes rygekabiner ved hvert eneste busstoppested, overalt hvor rygerne overhovedet færdes, også i hjem og på arbejdspladser som domineres af de der ikke vil have røg i deres nærhed. Det vil naturligvis ruinere samfundet, men hvad gør det? Hvis det nu er så farligt som de der har indført ryge forbuddene påstår, må det være i alles interesse.
Det ville være meget nemmere - og billigere at afskaffe den lov.
Tidligere var folk udmærket i stand til selv at finde ud af at der var nogle som røg tobak - andre som ikke gjorde det og indrettede sig derefter.

Lad det dog blive sådan igen !
Back to content | Back to main menu