http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Kong Alkohol

Arkiv 2013 > Arkiv 2012

Vi lever i dag i en af de mest omfattende forbudsperioder i menneskets historie. Der har aldrig været så mange forbud, reguleringer og påbud som i dag. Tobak står til at blive forbudt. Selvom sundhedsapostle og politikere retorisk benægter at målet er at forbyde tobak, så er det helt givet at vi nærmer os et egentlig forbud imod tobak. Dermed vil tobak komme på listen over en lang række nydelsesmidler, som allerede er forbudt.Forbud imod nydelsesmidler, medfører en lang række onder. Forbuddets onder er altid meget værre end nydelsesmidlerne. Vi skal se på historien om et forbud der fejlede. Det drejer sig om det amerikanske spiritusforbud, fra 1920 – 33. De fleste mennesker har et billede af spiritusforbuddet som en stor fiasko. Vi ser på det for at illustrere hvad et eventuelt forbud imod tobak vil føre med sig. Og hvorfor det vil fejle.

De gode intentioners jernhandske

Den amerikanske afholdsbevægelse var næsten 100 år om at modnes. Den spæde begyndelse fandt sted i 1820'erne. Gennem forskellige organisationers skiftende eksperimenteren, blev der til sidst dannet en forbudsbevægelse, som i 1920 fik banket et spiritusforbud igennem i USA. Spiritusforbuddet blev endda indskrevet som tilføjelse til den amerikanske grundlov. Dermed regnede forbudsbevægelsen med, at forbuddet aldrig kunne blive ophævet. Men det tog ikke mere end 13 år før den tilføjelse til grundloven blev fjernet. Det er den eneste tilføjelse til den amerikanske grundlov der nogensinde er blevet fjernet. Det skete i 1933.

Afholdsbevægelsen var meget fanatisk, helt uvillig til at gå på kompromis og meget målrettet. En aktivist fra 1880'erne, Frances Elizabeth Caroline Willard udtalte om et kommende spiritusforbud i Amerika følgende:

“Der er en krig om dette i Amerika. En krig ført af mødre og døtre, søstre og hustruer. En krig mellem alkohol og religion. En krig på kniven, og på kniven mod sværdskæftet. Kun den ene kan vinde. Spørgsmålet er, hvilken af dem bliver det?”

Svaret er naturligvis, at alkohol vandt.

Trangen til alkohol

Umiddelbart efter spiritusforbuddets indførelse i 1920, faldt alkoholforbruget i USA. Men efter kort tid begyndte det at stige igen. Trangen til at drikke alkohol blev ikke fortrængt med spiritusforbuddet.

Når staten forbyder borgerne at producere, handle med og forbruge en vare som de har en stærk trang til at forbruge, så vil forbuddet blive omgået. Det spiller i denne sammenhæng ingen rolle hvor skrækkelige metoder staten bruger for at undertrykke varen. Alkohol er sådan en vare som borgerne forbruger uanset forbud.

Det amerikanske spiritusforbud fjernede ikke alkohol fra markedet. Forbuddet drev alkohol ud på det sorte marked. Forbuddet gjorde det ikke umuligt at skaffe alkohol, men det øgede omkostningerne. Det koster menneskelig arbejdskraft af en bestemt kaliber at producere og smugle forbudt alkohol. Ved at byde højt nok, vil kunderne tiltrække de hårdkogte mennesketyper der skal til for at løfte opgaven. Da trangen til alkohol er meget stor, lader det sig let gøre.

Det er klart, at producenter og smuglere må være villige til, at bruge våben mod myndighederne, for at forsvare alkohol. Men myndigheder og politikere kan også bestikkes. Det er dyrt, men det kan lade sig gøre. Det var en kombination af bestikkelse og villighed til at bruge vold, der gjorde at alkoholforbruget kunne fortsætte under spiritusforbuddet. Trangen til alkohol er meget stærk. Det gælder alle forbudte nydelsesmidler.

Den stærke gangster

Den mest kendte og berygtede alkoholsmugler under det amerikanske spiritusforbud var Al Capone. Han var en meget hård og effektiv alkoholsmugler. Han styrede stort set alkoholmarkedet i storbyen Chicago.

Borgernes trang til alkohol var stærk. De brugte deres økonomiske styrke til at signalere at de ville have alkohol. De betalte en pris der var så høj, at Al Capone følte sig kaldet til at deltage i at fremstille og levere alkohol i Chicago. Efter et par år, med effektive leverancer, bestikkelse af myndigheder og likvidering af sine konkurrenter, kontrollerede han alkoholmarkedet i Chicago. Al Capones organisation var stærk og umulig for myndighederne at gennemskue. Myndighederne kunne ikke bevise at Al Capone havde begået nogen forbrydelse.

I frustration over deres egen uduelighed og Al Capones overlegne organisation, gik myndighederne på jagt efter småting. De opdagede at Al Capone ikke havde betalt indkomstskat i flere år. Myndighederne fik til sidst dømt Al Capone til 11 års fængsel for skatteunddragelse (han havde ikke betalt skat af sin ulovlige handel med alkohol!). Al Capone kom i fængsel i 1932. Han blev benådet i 1939.

At myndighederne fik sat Al Capone i fængsel for skattesvig ændrede ikke på borgenes drikkevaner. De ville stadigvæk have alkohol. Andre i Al Capones organisation overtog handlen med alkohol. Det hele endte med at alkoholforbuddet blev ophævet i 1933. Al Capone mistede sin betydning, ligesom alle de andre smuglere.

Men under det amerikanske spiritusforbud blev den amerikanske mafia organiseret på en effektiv måde. Den amerikanske mafia lever videre i dag. Amerikanerne lever stadigvæk med konsekvenserne af spiritusforbuddet. Mafiaen findes endnu. Uden spiritusforbuddet ville den aldrig være blevet så effektiv og magtfuld som den er i dag. I stedet for at smugle alkohol, beskæftiger den amerikanske mafia sig med andre forbudte varer og tjenesteydelser - narko og prostitution.

Historiens lektie

De amerikanske politikere blev sat grundigt på plads ovenpå spiritusforbuddet. Dog ikke mere, end at de begyndte med deres forbudsmani nogle år senere. I 1937 blev cannabis forbudt. Antallet af cannabisrygere er mindre end antallet af alkoholforbrugere. Måske var det derfor amerikanske politkere turde forbyde cannabis. Men forbuddet af cannabis har nøjagtigt de samme konsekvenser som spiritusforbuddet. Forbuddet fjerner ikke trangen til cannabis. Og det er ikke svært at købe cannabis noget sted i verden. Forbuddet har bare gjort det lidt dyrere.

Der er ved at ske det samme med tobak, som i sin tid skete med alkohol. En retorisk dygtig og meget fanatisk bevægelse ønsker tobak forbudt. Da tobak appellerer bredt, ligesom alkohol, står det helt klart at sådan et forbud vil fejle stort. Konsekvenserne af det mulige forbud har allerede indfundet, før forbuddet er indtrådt. Ekstrem beskatning af tobak har samme effekt som et forbud – smugleri og sortbørshandel. Smuglere kan se en livlig og berigende fremtid i møde. Det skal nok blive spændende. Det eneste vi endnu ikke kender, er navnet på den cigaretsmugler der vil være den mest dominerende og berygtede. Men han skal nok dukke op.Baggrundsmateriale

Liberalism, kapitel 1.11
Ludwig von Mises
1929

Video: Prohibition
PBS
Ken Burns og Lynn Novick
USA
2011
http://www.pbs.org/kenburns/prohibition/

The Economics of Prohibition
Mark Thornton
1991
USA

Back to content | Back to main menu