http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


I anti ryge panikkens tredsindstyvende år

Arkiv 2013 > Arkiv 2012 > Arkiv 2011

I anti ryge panikkens tredsindstyvende år

I 1950 blev de første af efterkrigstidens anti ryge statistikker offentliggjort. Statistikkerne markerede begyndelsen på en enorm anti ryge panik. Indtil dato har anti ryge panikken varet i 60 år. Selv om anti ryge panikken viser tegn på forfald, er den ikke løbet tør for damp endnu.Rationalet for anti ryge panikken var, at ved at 'eliminere' rygning, ville lungekræft forsvinde.

Rygning har bestemt mistet en del af sin tidligere popularitet i den 'vestlige' verden. Alt imens fortsætter lungekræft med at stige i forekomst. I USA toppede cigaretsalget i 1981, med 636 milliarder cigaretter. Selv om cigaretsalget er faldet til knapt det halve i dag, kan man ikke sige det samme om lungekræft. Lungekræft synes ikke at tage sig af om folk ryger eller ej.

En gang om året udgiver den amerikanske kræftforening (American Cancer Association) estimater for kræftforekomster. Estimaterne for 2010 blev offentliggjort for nylig. Lad os kaste et blik på dem her:

Cancer Facts and Figures 2010

Der er to tal af interesse. De findes på side 4, under overskriften “Respiratory system, Lung and Bronchus” (åndedrætsorganer, lunger og bronkier).

Det første tal er antallet af nye lungekræft tilfælde. Det er på 222,520 nye tilfælde af lungekræft. Det er lidt højere end sidste år.

Det andet tal er antallet af dødsfald. Det er på 157,300 døde. Det er lidt lavere end sidste år.

Det er en udvikling der har været i gang i nogle år. Antallet af lungekræft tilfælde vedbliver med at stige mens antallet af dødsfald fortsætter med at aftage. Dette kan kun betyde en ting – at behandlingen af lungekræft bliver bedre. Og at ingen tilfælde af lungekræft bliver 'forebygget'.

Tallenes magi

Den amerikanske kræftforening er en organisation til at udsprede propaganda og indoktrinering. Foreningen tiltrækker enorme mængder af interesse og opmærksomhed. Den gør det ved, at bruge statistikker og fraser der skaber et indtryk af, at den amerikanske kræftforening udfører et nyttigt arbejde. En af disse statistikker er følgende finurlige graf:

Age-adjusted Cancer Death Rates, males

Bemærk grafen benævnt “Lung and Bronchus”. Tal magikerne i den amerikanske kræftforening må være særligt stolte af den. Grafen viser et fald siden 1990. Den skaber en illusion af, at den amerikanske kræftforening gør et virkeligt fint stykke arbejde med lungekræft. Grafen giver i hvert fald ikke noget indtryk af, at antallet af lungekræft tilfælde vil blive det højeste nogensinde, i år 2010. Ud fra et dæmagogisk synspunkt er det en fremragende graf.

Den skjuler fuldstændigt det forhold, at lungekræft har nået et nyt højdepunkt og, at der ikke er udsigt til noget fald i antallet af nye tilfælde.

Kunstig virkelighed

Det eneste den amerikanske kræftforening er god til er, at skabe en kunstig virkelighed. Manden på gaden og de folkevalgte politikere er blevet hjernevasket med en forestilling om, at rygning er 'årsagen' til lungekræft. Så stor er denne overbevisning, at de færreste tager sig den ulejlighed at kigge tallene efter. De der gør det får sig en stor overraskelse. Lungekræft er i stigning, og har været det lige siden 1950. Mens cigaretforbruget i USA er blevet næsten halveret siden 1981, er det årlige antal nye lungekræft tilfælde fordoblet.

Den amerikanske kræftforening skovler penge ind, alt imens amerikanerne dør som fluer af lungekræft. Nøgleordet til at forstå disse fakta ligger i skabelsen af en kunstig 'virkelighed'.

30 års forsinkelsen

En integreret del af anti ryge panikken er, at indprente befolkningen med bestemte fraser. En af disse fraser omfatter en myte om, at der er 30 års fosinkelse mellem rygestart og skabelsen af lungekræft. Denne frase bruges på snedig vis til, at afvise enhver der påpeger den dårlige korrelation mellem rygning og lungekræft. Denne ene frase udvisker enhver meningsfyldt diskussion, for så vidt angår perioder på under 30 år.

Cigaretsalget er faldet betydeligt i USA siden 1981. Derfor står 30 års myten til, at blive aflivet næste år. Hvis der ikke er noget stort fald i antallet af nye lungekræft tilfælde næste år, så er 30 års myten effektivt set død. Det er en rimelig antagelse, at der ikke vil komme sådan et fald. Der vil formodentlig heller ikke komme et ramaskrig.

Anti ryge panikkens dæmagoger vil fremføre nye myter, nye skræmmehistorier og stort set ingen vil bekymre sig om de tidligere fremsatte påstande.

Glimrende dæmagogi

Man må give den amerikanske kræftforening ros på det område hvor den har fortjent det. Den amerikanske kræftforening har de bedste dæmagoger man kan købe for penge. De er meget snedige og erfarne. De kender den menneskelige sjæls hjørner og kroge. Disse dæmagoger kan narre masserne til, at tro næsten hvad som helst. De er glimrende propagandister.

Beklageligvis er lungekræft ligeglad med dæmagogi. Lungekræft har ikke en hjerne der kan vaskes. Lungekræft kan ikke indoktrineres. Det er naturligvis problemet med dæmagogi. Dæmagogi kan ikke forandre den virkelige verden, kun indprente individet en kunstig virkelighed.

Enden

Anti ryge panikken vil naturligvis komme til vejs ende en dag. Dagen nærmer sig. I øjeblikket er der to faktorer der ser ud til at kunne afslutte den.

Den ene faktor er smuglertobak. Cigaretsmugleri har nået enorme proportioner i visse områder. Smuglerandele på 50 % for cigaretter og på 70 % for rulletobak er ikke usædvanlige. Det vil få 'krigen imod narko' til at ligne en søndagsskole udflugt. Smuglertobak har potentialet til, at gøre befolkningen opmærksom på, at der intet nyttigt er kommet ud af anti ryge panikken.

Den anden faktor er den uafbrudte stigning i antallet af nye lungekræft tilfælde. Det kan ikke for evigt forbigå opmærksomhed, at rygestop overhovedet ikke gør noget indhug i antallet af nye lungekræft tilfælde. På et eller andet tidspunkt vil lungekræft indhente anti ryge panikken.

Der er stadigvæk mange kampe at udkæmpe før anti ryge panikken bliver udryddet. Smuglertobak og mere lungekræft er hvad fremtiden bringer.Denne artikel er tidligere blevet bragt på engelsk hos Forces International.

Back to content | Back to main menu