http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Antirygerne er misundelige på Corona virussen

Arkiv 2018


For tiden er vi alle ’låst inde’ i anledning af en smitsom influenza lignende sygdom. Det er forventeligt at der vil være mindre fokus på rygning i den tid corona virussen hærger. Men det er antirygerne ligeglade med. Deres trang til få opmærksomhed kender ingen grænser. Antirygerne vil have opmærksomhed for enhver pris.

Antirygerne er meget misundelige på Corona virussen. Den opmærksomhed virussen får, ønsker antirygerne også at få. Og de drømmer om at bruge alle de mekanismer som er brugt i forbindelse med corona virussen.


Ødelæg økonomien for at redde rygerne

En ’overlæge’ ved navn Søren Schifter har fået spalteplads i Berlingske med en kommentar til håndtering af corona virussen.

Berlingske, 9/4-20: 14.000 dødsfald…..

’Overlægen’ konstaterer at man er i gang med at ’ødelægge økonomien’ med tiltagene overfor Corona. Han synes at det skal man gøre i forhold til rygning. Tag dette citat fra ’overlægens’ kommentar i Berlingske:

’Men som bekendt er der ingen politisk vilje til at tage effektivt hånd om rygeproblemet. I modsætning til de indgreb, der nu er foretaget [note: overfor corona virussen….], ville det ellers samtidig betyde en stor økonomisk gevinst for samfundet. Også selvom statens afgiftsindtægt faldt til nul, hvilket bør være målet.’

I ’overlægens’ fantasiverden er antirygning en omskrivning af den gamle barnagtige overtro om at ’for enden af regnbuen er der en krukke med guld’.

Derfor synes ’overlægen’ at man burde ødelægge økonomien for at ’tage effektivt hånd om rygeproblemet’.

Hvad kan gå galt?

Antirygning er ’whataboutism’

Antirygning er den ultimative ’whataboutism’. Antirygernes reaktion på corona virussen er en fin demonstration af det.

Lige nu er der en smitsom sygdom i omløb. Hvad er antrygernes reaktion?

Corona virus - hvad med rygning? - udtalt med fornærmelse over at blive overset!

Erfaringer fra antirygning

Morten Grønbæk (Vidensråd for Forebyggelse) og Niels Them Kjær (projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse) har fået opmærksomhed i en artikel med temaet ’coronavirus - hvad med rygning?’

Berlingske, 11/4-20: Mette Frederiksen har valgt den forsigtige kurs…..

Artiklen postulere at antirygning og håndtering af corona virus er to sider af den samme sag. Bemærk sammenligningen mellem ’passiv rygning’ og corona virus.

Det som folk har ’lært’ om rygning kan simpelthen overføres til håndtering af corona virus. Specifikt nævnes DSB forbuddet imod rygning på perroner. Det hævdes at

'...DSBs forbud mod rygning på udendørs perroner i vid udstrækning ser ud til at blive fulgt'

Således mener ’eksperterne’ at de tiltag der foretages overfor corona virus vil betyde en permanent ændring i menneskers adfærd overfor hinanden!

Forbud mod rygning på udendørs perroner bliver fulgt!

Tænk – virkelig?

Tobak-jatak.dk d. 16 - 4 2020

Back to content | Back to main menu