http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Med angst skal sundhed styres

Arkiv 2013


Angste mennesker er de nemmeste, at manipulere rundt i manegen. Sådan har det altid været.Angst er så primitiv og dybtliggende en psykologisk mekanisme, at selv småbørn behersker den til at tyrannisere de svageste og afvigerne i flokken.

Ligeså fungerer angstmekanismerne i voksenlivets magtdemonstrationer: Hvis du ikke er en god kristen, så kommer du i Helvede. Hvis du ikke betaler din skat, så bliver du sat i spjældet. Hvis du ikke overholder færdselsloven, så tager vi dit kørekort. Hvis du ikke passer dit job, så bliver du fyret. Hvis du ikke bøjer dig for flertallet, så udstødes du af fællesskabet etc..

Trusler og angst virker; Nogen trusler er reelle nok og giver en eller anden slags højere mening, set med samfundets kollektive interesser for øje, andre skriger til himlen om deres tåbelige irrationalitet.

Det er en fuldkommen tåbelig irrationalitet, at generere dødsangst i befolkningen som våben imod sygdom, da dødsangst i sig selv er en meget alvorlig sygdomsfremkaldende stressfaktor, der i værste fald kan have dødelig udgang. Det er som at bole for, at blive jomfru på ny – bare meget dummere og langt mere fatalt.

Det fuldkommen hysteriske fokus på sundhed sætter tingene i perspektiv. Det er nemlig den samme angstgenererende sang hele vejen rundt fra koret af sundhedsapostle: Hvis du ikke udviser lige nøjagtig den sundhedsadfærd som sundhedsapostlene befaler, så vil du blive ramt af de mest forfærdelige og frygteligt pinefulde sygdomme og efter årevis med belastende sygdom og nedsat livskvalitet, så vil du ende med at dø under de mest pinefulde og kummerlige kår. Din eneste mulighed for redning er, at gøre som de kloge sundhedsapostle befaler.

Sundhed er blevet et præstigefyldt karrierevalg, en verdensomspændende forretning og en kæmpe magtfaktor der strækker sig helt op i samfundets øverste top (WHO, staten, forskningsverdenen, patientforeningerne, medicinalindustrien etc.). Hvis du vil i verden frem, så vælg sundhed!

Nu bliver historien virkelig grim.

Sundhedsindustrien er selvfølgelig afhængig af kunder i butikken ligesom enhver anden industri. Sundhedsindustriens kunder må nødvendigvis være syge eller sygeliggjorte.

Man behøver ikke grave særlig dybt i disse ”markedsmekanismer” for at aflure, at det slet ikke handler om at frelse befolkningen imod sygdomme, men at det tvært i mod handler om at modtage stadigt flere penge fra statskassen til forebyggelse og behandling, at bevare arbejdspladser, at ekspandere butikken og få flere kunder og mere klingende mønt i kassen.

Sundhedsindustrien skaber hæmningsløst flere og flere sygeliggjorte kunder gennem deres angstgenererende propaganda. Og som en sidegevinst, så skaber selve den angstgenererende propaganda også en andel syge kunder i form af alle dem som bukker under for angst og stress over alle sygdomstruslerne.

Du må ikke drikke mere end sundhedsstyrelsen anbefaler – ellers er du alkoholiker og så skal du presses til en afvænning med antabus og benzodiazepiner. Antabus og benzodiazepiner er nemlig sundhedsapostlenes egne produkter og derfor er de meget sundere end alkohol. Rygere skal købe deres nikotin af medicinalindustrien i stedet for af tobaksindustrien. De tykke skal købe slankeprodukter og motion i stedet for mad og guf.

Medicinalindustrien vil sælge sin medicin. De har medicin til alt. Har du uro i benene, så har apoteket medicinen der ”hjælper” dig. Ikke et ord om de livstruende bivirkninger, der langt overskygger et irriterende men dog harmløst fænomen, som de fleste oplever fra tid til anden.

Sygdomsforebyggelse er sat i system f.eks. i form af screening for brystkræft, og der er både penge og mange arbejdspladser i spil. Nyere undersøgelser viser imidlertid, at man slet ikke redder flere menneskeliv efter screeningerne blev indført, men til gengæld er antallet af bekymrede kvinder, som går rundt i dyb angst for, om de nu har fået brystkræft eller ej steget med +9 for hver gang der konstateres et reelt behandlingskrævende brystkræfttilfælde.

På trods af dette, så anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man fortsætter med at foretage screeningerne. Årsagen er ganske let at gennemskue. Kvinder, der går rundt og frygter, at de måske skal dø af brystkræft, er langt bedre kunder i Kræftens Bekæmpelses butik end dem som ikke spilder brystkræft en tanke. Hvis brystkræft-truslen er tilstrækkelig tæt på, så er man langt mere tilbøjelige til at melde sig ind i Kræftens Bekæmpelse og til at donere og testamentere penge. Ved at fastholde screeningerne, så får Kræftens Bekæmpelse +9 potentielle ekstra kunder i butikken for hver gang der er tale om 1. reelt opdaget brystkræfttilfælde. Brystkræftscreeninger er simpelthen en god forretning for Kræftens Bekæmpelse!

Adipositasforeningen er et andet eksempel på en angstgenererende og sygeliggørende industri. Adipositasforeningen er en såkaldt ”patientforening” for overvægtige men foreningen er selvfølgelig administreret af professionelle fedme-behandlere. Foreningen gør alt hvad den kan, for at sygeliggøre og stigmatisere og ikke mindst skræmme de overvægtige med den ene hånd, samtidig med, at hele spektret af fedmeeksperter og behandlere står klar til at ”frelse” de ramte med den anden hånd. Adipositasforeningens formål er, at true overvægtige mennesker til at blive gode kunder i fedmeindustrien.

Og nu er det ikke længere kun de overvægtige, der er ”fede”. Nu lanceres et nyt begreb: De ”tyndfede”; Det er de slanke, som ikke motionerer nok – eller, som sundhedsapostle i nedladende vendinger også kalder dem: ”De dovne”.

Det er nu angiveligt veldokumenteret fuldstændig lige så livstruende at være ”doven-tyndfed” som det er at være ”fed”. Nej, faktisk er det ”sundere” at være småfed og aktiv end at være slank og i dårlig form. Det viser nye undersøgelser som eksperterne har lavet… Og således har vi vist fået stort set alle borgere gjort til potentielle kunder i fedmesundhedsbutikken. Du kan ikke umiddelbart vurdere om den fede er aktiv nok eller om den slanke er for doven, så nu må der nødvendigvis være sundhedshåneret over alle, - for at være på den sikre side af sundhedens idealer.

Man er i fuld gang med at udbygge den forebyggende sundhedsindsats yderligere. Man er ved at indføre ”opsøgende sundhedsarbejde” i form af telefonopringninger og dørklokkestemning overfor ”de svageste” rygere i bedste ”Jehovas Vider stil”. Man fristes til at døbe disse telefonsælgere og dørklokkestemmere om til ”Sundhedens Vidner” – og give dem samme blanke afvisning som Jehovas ditto. ”Goddag, er du ryger? Må jeg give dig et par gode råd om rygestop?"

Det er ikke svært at forestille sig denne model udbygget til: ”Goddag, er du usund? (alkoholiker, ryger, fed, doven, hæmoride plaget etc.) Må jeg give dig et par gode råd om korrekt sundhedsadfærd?”. Modellen kan bruges både telefonisk, opsøgende i borgernes hjem, på gadeplan, på arbejdspladserne, i foreningslivet etc. Jo sundhed er i sandhed en ekspanderende forretning.

Ingen borgere skal have lov til at gå fri – og ingen skal føle sig sikre nogen steder. Hvis du er usund, så skal sundhedsapostlene nok finde dig og plage dig med deres angstgenererende budskaber og manipulerende adfærd. Og du får endda selv lov til at betale for festen over skattebilletten.

At NGO´erne og medicinalindustrien meler deres egen kage, og at fitness centrene o.l. private sundhedsvirksomheder kører med på vognen, kan man mene om, hvad man vil. De frie markedskræfter er en god liberal værdi, som vi værner om, og sundhedsindustrien skal selvfølgelig have lov at være der. Det enkelte individ skal selv have mulighed for at vælge, hvad der er rigtigst for en selv. Og ytringsfriheden skal leve så vi alle kan bidrage til debatten med vores erfaringer, viden og holdninger og dermed bidrage til at fremme det bevidste oplyste valg.

Men når truslerne og de angstgenererende metoder anvendes af regerings- og statsapparatet, er der tale om en langt mere alvorlig, truende og alarmerende form for magtmisbrug i vores samfund.

Forebyggelseskommissionen blotter helt åbenlyst og uden nogen former for omsvøb deres modbydelige angststrategier som middel til at få befolkningen til at makke ret. De skriver ordret: ”
Angstgenererede budskaber har indflydelse på holdninger, intentioner og adfærd. Desto større angst der genereres, desto værre opleves truslen og desto større er modtageligheden og effekten”. Teksten er hentet fra afsnittet om billedadvarsler på tobak, men man kan iagttage de angstgenererende budskaber i al sundhedspropaganda i medierne hver eneste dag. Trusler og angstgenererende budskaber anvendes all-round af sundhedsapostlene – også af dem i statens tjeneste.

Med trusler og angst skal landets sundhed opbygges!

Et meget vigtigt spørgsmål er så, om befolkningens helbred bliver højnet og levealderen forlænget af den sygelige omsorgs terror?. Spørgsmålet er, om trusler og angst ikke blot fører til en masse sygdomsfremkaldende stress over de allestedsnærværende angstgenererende sygdoms- og dødstrusler, som vi alle bliver udsat for, under det konstante bombardement med sundhedspropaganda. Spørgsmålet er, om al den stress som de angstgenererende budskaber påfører os, er bedre for vores helbred end den levevis vi nu engang hver især har og som fungerer for os – på godt og ondt.

Et andet og langt vigtigere spørgsmål er, om sundhedsapostlene overhovedet ønsker at redde os fra noget som helst?. I vores øjne ligner hele den sygelige omsorgs terror langt mere en magtfuld og ekstremt hurtigt ekspanderende sygdomsindustri, som faktisk ikke har nogen som helst oprigtig interesse i eller økonomisk incitament for, at højne befolkningens helbred..

I vores øjne ser det ud som om den ”skjulte dagsorden” er det stik modsatte af sundhed...Tobak-jatak, den 7. januar 2013

(Artiklen er første gang offentliggjort på 180Grader.dk den 23. maj 2010)
Back to content | Back to main menu