http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Almægtig er den der kan lyve ustraffet

Arkiv 2013


Historien er fuld af eksempler på bevægelser der vokser sig store og stærke. Til at begynde med er en bevægelse ydmyg. Den passer på med ikke at gå for langt. Men når først bevægelsen har nået en stærk position, kan spillet ændre sig. En stærk bevægelse er karakteriseret ved, at den kan lyve ustraffet. Når det punkt er nået, er bevægelsen blevet magtfuldkommen. Sådanne bevægelser har eksisteret til alle tider. De findes også i dag. En magtfuldkommen bevægelse er representeret ved Kræftens Bekæmpelse. I øjeblikket er Kræftens Bekæmpelse sygeligt optaget af at knægte tobaksbrugere, især rygere.

I sin magtfuldkommenhed er Kræftens bekæmpelse gået til angreb på alt, hvad der ligner en cigaret medmindre det er medicinalindustrien der fremstiller den. Elektroniske cigaretter nyder en vis popularitet. Det er ikke medicinalindustrien der fremstiller dem. Ergo angriber Kræftens Bekæmpelse de elektroniske cigaretter.


Kræftens Bekæmpelse går ikke af vejen for at udsprede løgne om, at de elektroniske cigaretter er 'farlige'. Det har Kræftens Bekæmpelse senest gjort i Ålborg, hvor kommunalbestyrelsen skulle overbevises om at forbyde de ansatte at bruge elektroniske cigaretter. Det er naturligvis løgn, at elektroniske cigaretter er 'farlige'. Hvis alt hvad Kræftens Bekæmpelse postulerer om cigaretter er sandt, så må den elektroniske cigaret være et velkomment alternativ til almindelige cigaretter.


Naturligvis beundrer politiske beslutningstagere Kræftens Bekæmpelses magtfuldkommenhed. Derfor er politikere villige til at træffe beslutninger som Kræftens Bekæmpelse ønsker gennemført. Således har kommunalbestyrelsen i Ålborg ladet sig forføre til at
indføre forbud imod, at ansatte benytter elektroniske cigaretter. Dette forbud er bakket op af noget fabrikeret videnskab, som Kræftens Bekæmpelse i sin magtfuldkommenhed har forelagt kommunalbestyrelsen.


Magtfuldkommenhed er alt hvad Kræftens Bekæmpelse indeholder. Hvis Kræftens Bekæmpelse en gang har været nyttig, er det meget længe siden. I dag er der kun selvtilstrækkelighed, grådighed og magtfuldkommenhed tilbage. Kræftens Bekæmpelse er nået dertil hvor foreningen kan lyve ustraffet. Den gør det helt skamløst og med forfærdende grad af rutineprægethed.


Godtroende mennesker lægger materielle ofre til magtfuldkommenhedens Kræftens Bekæmpelse. Hver eneste gang Kræftens Bekæmpelse advarer om en imaginær eller bagatelagtig fare, føler de godtroende sig advaret. I bytte for næsegrus beundring over Kræftens Bekæmpelses 'forskning' og 'advarsler', lægger de godtroende nye materielle ofre.


Det er enhver retskaffen borgers pligt, at ignorere magtfuldkommenhed. Det gælder naturligvis også Kræftens Bekæmpelses magtfuldkommenhed. Uanset det er tåbelige bestemmelser eller imaginære farer, skal de ignoreres. I det konkrete tilfælde skal dem der damper på elektroniske cigaretter ignorere et forbud imod at bruge dem. Hvis det kræver, at man snyder ved at bruge toilettet eller et andet aflukket rum til at dampe på elektroniske cigaretter, så er det bare at gøre det. Magtfuldkommenhed skal man ikke rette sig efter. Heller ikke Kræftens Bekæmpelses magtfuldkommenhed.


Tak til Klaus Kjellerup for at have belyst historien fra
en anden vinkel
Back to content | Back to main menu