http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Det er ganske vist - og meget trist !

Oda har ordet > Odas lyrik blog 1 > Odas lyrik blog 2
At selvom den franske revolution fik sat mange krige i gang
Havde den også hos de almene borgere vækket en trang,

Til at få flere rettigheder og bedre levevilkår,
Men de manglede viden om det de ikke uden forklaringer forstår.

Derfor tog de godt imod idealisternes nye reformer,
Som de troede kunne forbedre på de tyngende og stive normer.

Nu - hvor de havde set at de som før havde kuet dem - var i mindretal,
Indså de der var meget at vinde når de stod sammen i flertal.

Flertal blev som et kodeord hos den opvakte borger,
Som bildte sig ind at de fleste lå under for de samme sorger.

Derfor fik oplysningstidens idealister med at indføre stemmeret ændret på meget,
Selvom forbedringerne - var små og blev både vendt og drejet.

Den royale enevælde blev afskaffet og erstattet af en ny type regering,
Uden nogen tog sig af, at den magtfordeling mere var en slags magt -
formering.

Nu var det ikke mere en enkelt person som bestemte - det hele,
I stedet var det de forskellige idealister, som havde deres egne kager - at mele.

En tidligere konge mistede sin dominerende magt og fik status som en galionsfigur,
Eller fremstod måske mere som en eksotisk person i et fornemt bur.

De royale personer blev dog stadig agtet og led ingen økonomisk nød,
Såvel topfiguren som dennes familie - fik apanage af folket - og det betød,

At borgerne måtte betale gildet over det nye systems krav om en højere beskatning,
Som skulle finansierer folkets fordele der fulgte med i den nye styreforms forfatning.

Reformisterne kaldte det nye samfundssystem for folkestyret demokrati,
Imens de overså det også var vejen til et omfattende bureaukrati.

Det var heller ikke enhver som fik mulighed og ret til at stemme,
Fordi stemmeret kun blev tildelt modne mænd - syntes mange at glemme.

For de tidligere ministre som også havde haft magt, stod der meget på spil,
Men - de så hurtigt hvad reformisternes flertalssystem kunne bruges til.

I mange år havde disse magtbegærlige kunnet styre store flokke,
Derfor vidste de præcist hvor nemt mennesker lader sig lokke,

Af gyldne løfter og belønninger de kunne prale med,
Overfor andre som ikke blev fremhævet - eller kom galt af sted.

Ens egen sucess er god, men andres fiasko er ikke at foragte,
Er et gammelt ordspil som de førende altid har kunnet forpagte.

Derfor bifaldt eliten reformisternes krav om borgernes pligt til at gå i skole,
Men folk overså i farten, at undervisningen fulgte statsmagtens parole,

Der blev oprettet folkeskoler både i byer og ude på landet,
Men det der blev undervist i var en hel del begrænset og sammenblandet,

Det var nemlig klerke der blev fortrukket til den obligate lærerstand,
Som gjorde meget for at styrke folks holdninger til gud, tidligere konger og fædreland.

Man havde ikke andre end dem som kunne undervise - både i at regne, læse og skrive,
Og de havde desværre en lidenskabelig trang til at formane og overdrive,

Desuden lagde de det de belærte deres elever om - fast i lange remser,
Som betød udenadslære i metermål og salmesange uden bremser.

De var også religionstro, bad fromme bønner og uddelte både ros - og ris,
Det var i deres opfattelse metoden som gav flid eller dovenskab den rette pris.

De indførte skudsmålsbøger med vidnesbyrd, anbefalinger eller dumpe karakterer,
For på den måde at anspore de nævenyttige og de træge kunne de maltrakterer,

Klerkene skelnede skarpt imellem hvem de anså som forstandig eller småtbegavet
Men deres bedømmelser hvilede mest på vurderinger som var noget akavet,

Var selv indoktrineret i autoriternes moralske og underdanige metode,
Og det kom de der accepterede den respektfulde og høflige stil - til gode.

En smule hjalp det dog at flere fik lært at regne, skrive og læse,
På trods af, at lærerne både var manipulerende - og hæse.

Indlæringsmetoderne blev også mere nuancerede med tiden,
Men selv i nutiden er der store huller i de almene borgeres viden.

Og sådan vil det nok blive ved med at være,
Fordi evner og visdom er noget man ikke kan snyde sig til at lære.

Det er ikke nok at efterabe det en lærer vil have eleven skal huske,
Der gemmer sig meget i visdommens bagland - af vildvoksende buske.

Back to content | Back to main menu