http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Kong tobak

Arkiv 2013 > Arkiv 2012

Vi lever i dag i en af de mest omfattende forbudsperioder i menneskets historie. Der har aldrig været så mange forbud, reguleringer og påbud som i dag. Tobak står til at blive forbudt. Selvom sundhedsapostle og politikere retorisk benægter at målet er at forbyde tobak, så er det helt givet at vi nærmer os et egentlig forbud imod tobak.
Dermed vil tobak komme på listen over en lang række nydelsesmidler, som allerede er forbudt.
Allerede inden det mulige forbud, har mange af forbuddets onder indfundet sig. Det skyldes at rygning er delvist forbudt, og at tobak er beskattet urealistisk højt. I Danmark og andre lande udgør afgifter op mod 90 % af prisen på en pakke cigaretter. Derfor er en del af handlen med cigaretter overgået til det sorte marked. Ekstrem beskatning af cigaretter virker derfor på samme måde som et forbud mod cigaretter.

Irland har nogle af de strengeste rygeforbud i Europa. Desuden har Irland nogle af de højeste tobaksafgifter i Europa. Så der er skabt et miljø der egner sig til smugleri. Cigaretsmugleriet i Irland er i fremgang. Det estimeres at mindst 25 % af de cigaretter der ryges i Irland, er smuglercigaretter. De indsmugles af såvel småsmuglere som organiserede storsmuglere. En lignende udvikling må forventes at komme til Danmark.

Den usynlige faktor

Den irske TV kanal RTE har lavet en udsendelse om cigaretsmugleri i Irland. Udsendelsen hedder “Inside Ireland's illegal Cigarette Trade”. Det er en meget tendentiøs udsendelse. Den er meget ensidig i sin beskrivelse af cigaretsmugleriet. Der stilles overhovedet ikke spørgsmålstegn ved den ekstreme irske beskatning af cigaretter. De høje skatter er det mest betydningsfulde incitament til smugleri. Det virker meget mistænkeligt at det ikke påpeges. Desuden anvendes et sprogbrug og en iscenesættelse der er stærkt tendentiøs. Visse udtryk og påstande fremsættes gentagne gange, så der er tydeligvis tale om en form for opdragelsesudsendelse.

Gentagelser

En bestemt oplysning om mængden af sporstoffer i tobaksrøg gentages flere gange i løbet af udsendelsen. Smuglercigaretter fra det sorte marked viser sig at indeholde cirka dobbelt så meget cadmium, bly og arsenik som almindelige cigaretter. Den oplysning præsenteres som om det er meget farligt. Der er tale om sporstoffer. Det har naturligvis ingen praktisk betydning om disse sporstoffer optræder lidt hyppigere i sortbørscigaretter end i almindelige cigaretter. Der er tale om ekstremt små mængder. At sortbørscigaretter kun indeholde den dobbelte mængde, betyder at sortbørsfabrikanter udfører kvalitetskontrol på deres cigaretter.

Et postulat der gentages flere gange i løbet af udsendelse er, at cigaretsmugleri 'koster' irske skatteydere mange penge. Det er naturligvis noget sludder. Smugleri koster ikke noget som helst. Det eneste der koster skatteyderne mange penge er skatter og afgifter! Irske skatteydere sparer penge i afgifter ved at købe smuglercigaretter. Hvis den irske stat ikke bryder sig om cigaretsmugleri, kan den sænke cigaretafgifterne. Så forsvinder smugleriet.

Nogle smuglere bruger unge mennesker til, at sælge smuglercigaretter. De unge mennesker er under den kriminelle lavalder, så de kan ikke straffes for at sælge cigaretter (som de sikkert ikke må købe). I udsendelsen postuleres det at 'børn' sælger cigaretterne. De fleste af de unge cigaretsælgere ser dog ud til at være teenagere. Det er en tilsnigelse at kalde dem 'børn'. Det er en propagandamæssig fremstilling.

Fakta

I Irland er der to kilder til smuglercigaretter.

Den ene kilde er cigaretter købt lovlig i lande med lavere afgifter, som videresælges i Irland. Det er typisk småsmuglere der bruger denne kilde.

Den anden kilde er kopicigaretter. De fremstilles udenfor myndighedernes rækkevidde. De smager ligesom mærkevare cigaretter. Pakkerne ligner på en prik mærkevare cigaretterne. Afgiftsmærkerne ser ægte ud. Men de er kopicigaretter. Disse sendes ind til det irske marked i containertransporter. Organiserede smuglerbander aftaler køb af en hele containere fyldt med kopicigaretter. De er meget billige, og kan sælges til den halve pris af de afgiftsbelagte. Der er en meget stor indtjening på disse kopicigaretter.

Handlen med cigaretterne i Irland er ret åbenlys. De handles hos privatpersoner eller på markedspladser. Man kan tydeligt se hvad der foregår. Det er en helt håbløs opgave for myndighederne at standse handlen. I mange tilfælde bruger kunderne internettet til at finde sælgere. Der skal søges ihærdigt, men internettet er tilsyneladende et kontaktskabende medie for cigaretsmuglere.

Fremtiden

Vi går en interessant tid i møde. De tendenser der optræder i Irland vil formodentlig komme til Danmark. Der er allerede grøde i grænsehandlen med cigaretter. Det er første trin på vejen til organiseret smugleri.

Der er overhovedet intet mystisk ved udviklingen. Når statsmagten forsøger at sabotere borgernes livsplaner, må der komme en reaktion. Høje afgifter på cigaretter giver smugleri. At rygerne oven i købet er dæmoniserede med store hadefulde kampagner øger kun deres incitament til at købe smuglercigaretter. Mange rygere er helt klar over, at hvis man skal afgifterne til livs, så er der ingen vej udenom at bruge det sorte marked.Baggrundsmateriale

Liberalism, kapitel 1.11
Ludwig von Mises
1929

Inside Ireland's illegal Cigarette Trade
RTE
2011
Irland
http://www.rte.ie/news/av/2010/1129/primetimeinvestigates.html

The Economics of Prohibition
Mark Thornton
1991
USABack to content | Back to main menu