http://www.Tobak-jatak.dk


Go to content

Main menu:


Vi byder de overvægtige velkommen

Arkiv 2013 > Arkiv 2012 > Arkiv 2011

Vi byder de overvægtige velkommen i vores flok


Når eksperter og politikere beslutter sig for noget, så er det så afgjort meningen, at borgerne skal høre efter og rette ind. Antirygerbevægelsen, WHO, EU, medicinalindustrien, staten, NGO´erne (med Kræftens Bekæmpelse i spidsen), regeringens forebyggelseskommission og vores folkevalgte politikere bestemte sig i 2007 for, at det danske samfund skal være røgfrit og at rygerne skal tvinges til, at kvitte smøgerne. Og vi har jo alle sammen set, hvad der sker, når de obsternasige rygere ikke af sig selv vil makke ret. - Nemlig, at hele verdenssamfundet rotter sig sammen og ser sig nødsaget til, at stramme tommeskruerne i det uendelige, - for lystre skal vi sgu! Og det hele sker angiveligt med flertalsdiktaturets velsignelse.

Nu er turen så kommet til sundhedstyrannernes bekæmpelse af befolkningens kropsfedt
Sundhedstyrannerne (WHO, EU, sundhedsstyrelsen, regeringens forebyggelseskommission, NGO´erne (med Adipositasforeningen i spidsen), medicinalindustrien og politikerne) vil nu til, at bestemme, hvor højt befolkningens BMI må være - og vejen til målet går (i første omgang) gennem at insistere på, at "hjælpe" de overvægtige ved, at begrænse de overvægtiges frihed gennem manipulation med de frie markedskræfter og det frie fødevarevalg. (Tvungen motion kommer nok senere når magthaverne erkender, at deres tyranni af store mennesker ikke hjælper en dyt, men i stedet formentlig har negativ effekt).

Copy-Paste fra anti-rygning til anti-fedme

Som ryger er det ganske interessant at iagttage, hvordan man fra lobbyisternes og politisk side behersker "copy-paste" funktionen. Rygere har for længst afluret, at hetzen imod os kører efter et nøje fastlagt koncept. Og nu gentages konceptet så overfor de overvægtige. Erstat "rygere" med "fede", - og "tobak" med "usunde føde- og drikkevarer" - så enkelt er det! Det er nu helt åbenlyst, at hetzen mod store mennesker kommer til, at følge nøjagtig samme model, som den man bruger imod rygerne.

Og vi føler virkelig med jer, for flertalsdiktaturets tyranni er en ganske ubehagelig oplevelse.

Det starter med dæmonisering

Man er allerede i fuld gang med, at dæmonisere overvægtige mennesker i medierne sådan som man har gjort det med rygerne i årtier. Samtidig sørger man for, kontinuerligt, at placere "videnskab og statistikker" i medierne som dokumentation for, hvor sundhedsfarlig fedme er (man bliver meget meget syg og så dør man en langsom og pinefuld død) og hvor stor en belastning de overvægtige er for samfundet og behandlingssystemet (staten går bankerot på grund af alle sundhedsudgifterne til jer) og selvfølgelig skader fede mennesker statens børn (...og så dør baby!). Den saglige argumentation og det anstændige sprog erstattes langsom men sikkert af en nedladende, krænkende og grov retorik. I omtales ikke længere som overvægtige eller store mennesker, men med afsky i stemmen som
"de fede" og gerne sammen med andre nedsættende betegnelser som f.eks. "dovne samfundssnyltere, de ressourcesvage, omsorgssvigtende forældre, selvforskyldt syge (fy fy) og ynkelige vrag med rygrad som en regnorm, eller som dem der ikke kan tage vare på sig selv og som ikke har styr på deres liv".

Vi kender rumlen alt for godt... Vi ved, hvad statens, samfundets og jeres medmenneskers hetz imod jer vil gøre ved jer psykisk. Vi ved, hvordan I vil føle det, når dødstruslerne dagligt hagler ned mod jer i alle medier. Vi ved hvor angste, stressede, krænkede, skuffede, kede af det, desillusionerede og (med tiden) vrede I vil blive og hvordan den behandling I bliver udsat for, vil påvirke jeres selvværdsfølelse og jeres samhørighedsfølelse med samfundet og andre mennesker. Vi ved hvordan hetzen mod jer vil komme til at sætte dagsordnen i alle aspekter af jeres tilværelse og ændre jeres liv. Vi ved hvordan jeres syn på samfundet og ikke mindst jeres opfattelse af jeres medmennesker langsomt men sikkert vil ændre sig. Det er hårdt i starten, men med tiden vil I også gro hår på brystet!

Medierne spiller en ekstrem aktiv rolle

Medierne er primus motor i forhold til, at legalisere forhånelsen af de overvægtige i samfundet ved bl.a. fuldkommen kritikløst at offentliggøre
latterlige og useriøse undersøgelser som det skete i TV2 News marts 2009, der "oplyste" os alle om, at: "et flertal i befolkningen ikke bryder sig om at se på fede mennesker"! Dette er i bund og grund et af de mest primitive og modbydelige pressionsmidler der findes, - et pressionsmiddel, som i sin gribende enkelthed går ud på at håne, stigmatisere og tyrannisere dig til, at tabe dig af angst for udstødelse af flokken. I overvægtige, der ikke kan eller vil tabe jer, ender i sidste ende med, at blive udstødt fra sociale fællesskaber og fra arbejdsmarkedet og det gøres helt legitimt, at behandle jer som pariaer. Nøjagtig samme metode er gennem mange år anvendt imod rygerne. Flertallet kan angiveligt ikke "udstå stanken af rygere" og flertallet kan nu åbenbart heller ikke "tåle synet af fede", og derfor er det faktisk helt ok at stigmatisere rygere... og fede..... !

Folkeopdragelse gennem propaganda i medierne

Befolkningen (den slanke del af den) skal opdrages til at agere som
"statens forlængede arm" og blive en del af "folkeopdragelsen af de fede" på statens vegne. Dette gør man ved, igennem samtlige medier, igen og igen, at appellere til egoisten i det enkelte menneske. De fede koster samfundet tonsvis af penge og det er de slanke, der betaler "det hele". (Lige som med tobakken, "glemmer" propagandisterne totalt, at de "fede" også bidrager til fællesskabets økonomi og væksten gennem skatter, afgifter og ikke mindst en hel masse moms!!!). De slanke opmuntres til, at blive forargede over dette "overforbrug" til skade for den fælles kasse, faktisk så forargede, at de lige pludselig begynder, at blande sig helt umotiveret i deres overvægtige medmenneskers livsførelse. Det varer sandsynligvis ikke længe før overvægtige ikke længere kan snige en kage eller en pose slik ned i indkøbsvognen, uden at totalt fremmede mennesker prikker dem på skulderen og begynder at stønne højlydt medens de proklamerer, at de heldigvis ikke har sådan nogle usunde spisevaner.....

Dette fænomen har længe været dagligdag for rygerne. Det er i dag fuldkommen legitimt for totalt fremmede mennesker, at hoste højlydt eller uopfordret, at komme med alverdens tåbelige, nedladende og indblandende kommentarer til rygerne. Det virker nærmest som om antirygere (og til en vis grad også ex- og ikke-rygerne) mener, at de har gjort "dagens gode gerning", når de har splattet en omgang ordgylle ud over en ryger. Der er ikke længere nogen grund til at tro, at det samme ikke snart vil ske i forhold til overvægtige mennesker. Nu er vi jo gennem den massive hetz imod rygerne (næsten) alle blevet hjernevasket til at "mene" at det er helt ok, at blande sig, fuldstændig umotiveret, i andre menneskers livsførelse og frie valg.

Nye ord og begreber dukker op ud af den blå luft

2. hånds fedme bliver snart et helt almindeligt begreb. Man kan stadig se enkelte debattører hist og her fremføre argumentet om, at de jo kun skader sig selv (i et fortvivlet forsøg på at beskytte deres egen frie ret til at spise slik og pizza og drikke sukkersodavand). Men det passer selvfølgelig ikke, hvis man anskuer spørgsmålet ud fra sundhedstyrannernes begrebsverden: "De fede skader ikke kun sig selv, de skader også vores fælles økonomi med deres "klamme og dyre livsstilssygdomme" - og selvfølgelig skader de fede også børnene. De fede har jo deres daglige omgang med børn som "rollemodeller": forældre, bedsteforældre, behandlere, pædagoger og lærere osv. Og de videregiver derigennem deres "dybt forkastelige og sundhedsskadelige spisevaner" til børnene - ak og ve". Disse former for ræsonnementer er yderst velkendte for rygerne og mon ikke også de overvægtige (og alle der bare godt kan lide lidt guf engang imellem) snart får øjnene op for, hvad der foregår?

"Vægtstopkurser" er allerede sat i søen i mange kommuner og vil om kort tid være lige så kendte (og forhadte) fænomener som rygestopkurserne. Alle steder vil I blive "opmuntret" til, at gå på vægtstopkursus - både hos lægen og på arbejdspladsen og af familiemedlemmer og vennerne og i foreningslivet og så videre - pludselig vil hele verden insistere på at "frelse" jer fra jer selv.

Nedsættende ord beslægtet med mælkejunkier, sukkerafhængige, overspisere, tvangsspisning, sukkerfix, tyndfede etc. vil opstå - kreativiteten vil ingen ende tage. Det er i fuld gang...

Propagandistiske virkemidler

Børnenes ve og vel er er, sammen med vores iboende dødsangst, de 2 stærkeste propagandistiske virkemidler, der findes, når man vil opdrage og hjernevaske store befolkningsgrupper. Hvis noget truer os selv eller vores børn, så er vi parate til, at gøre hvad som helst for, at forhindre det. Jo mere angst man kan generere, jo mere effektivt virker propagandaen. Dødsangsten og yngelplejeinstinkterne er ekstremt stærke overlevelsesmekanismer i mennesket. Dette har sundhedstyrannernes propagandister fuldkommen styr på og de har ikke haft nogen som helst hæmninger når det gælder at misbruge denne viden i forhold til at drive hetz imod rygerne. Alle kneb gælder. Det har de med al ønskelig tydelighed demonstreret de senere år. Vi ved det, for vi står lige midt i skudlinjen.

Vi ser allerede nu mange tegn på samme komplet hæmningsløse adfærd i forhold til bekæmpelse af "de fede". Vi vil sandsynligvis snart se sundhedskampagner finansieret af staten og Adipositasforeningen, hvor overvægtige mennesker svines til som afstumpede og omsorgssvigtende forældre i stil med den modbydelige antirygerkampagne, der kørte i årsskiftet 2008/2009.

I nær fremtid, vil overvægtige forældre opleve, at uanset hvor ansvarlige, omsorgsfulde og kærlige forældre de end måtte være, så tæller det ikke længere - flertallet vil alene fokusere på, at de er usunde overvægtige og de vil opfatte dét som et klart bevis for, at de selvfølgelig er dårlige forældre. Vi vil se grædende voksne tone frem på tv-skærmen og fortælle os om, hvordan deres fede forældre har ødelagt deres liv med deres usunde spisevaner. Pædagoger og lærere vil meget snart møde krav om, at fremstå sunde og slanke og udvise en acceptabel sundhedsadfærd, hvis de ikke vil risikere, at blive fyret fra deres job. Overvægtige pædagoger og lærere går en tid i møde, hvor de skal helt udenfor arbejdspladsens parcel, hvis de vil have en basse til kaffen og hvor deres faglige kvalifikationer ikke længere vil sikre dem det job de søger, hvis deres BMI er højere end 25. Og denne tendens vil langsomt men sikkert sprede sig til hele arbejdsmarkedet. Hvorfor ansætte en fed, når man kan få en slank. Op på badevægten makker - både din røg status og dit BMI skal fremgå af ansøgningen!

Vi vil opleve en lavine af propaganda og hjernevask, der skal skræmme os fra usundhed og samtidig opdrage (tvinge) os til at spise og drikke efter sundhedstyrannernes fastlagte regler og til at motionere mere. Det er i fuld gang. Der går ikke en eneste dag uden
medierne er smækfyldte med sundhedspropaganda. Dødstruslerne hagler allerede nu så godt som dagligt ned over de overvægtige.

Vi skal alle hjernevaskes og tvinges til at ændre adfærd

Selve formålet med propaganda (hjernevask) er, at få folk til at ændre tankegang, holdninger og adfærd. Og her handler det altså ikke kun om at hjernevaske rygerne og de overvægtige - det handler i mindst lige så høj grad om, at hjernevaske ikke-rygerne og de slanke. Rygerne og de overvægtige skal skammes og skræmmes gennem propagandaen til, at stoppe med at ryge og til at tabe sig - medens ikke-rygerne og de slanke skal opdrages gennem propagandaen til, at forarges og blande sig.

Et kig i krystalkuglen

Jer, der er overvægtige, I behøver ikke blive forbavsede over udviklingen, I kan blot se tilbage på udviklingen i forhold til bekæmpelsen af rygerne og supplere med at læse Forebyggelseskommissionens anbefalinger (i folkemunde kaldet Forbudskommissionens Befalinger). Man er nået (alt for) langt med at realisere disse befalinger i forhold til indgreb i rygernes personlige frihed - og allerede nu er øgede afgifter på mættet fedt og sukker en realitet i overensstemmelse med forbudskommissionens befalinger i forhold til indgreb i de overvægtiges frihed.

Kigger man på www.foodfight.eu kan man (med gru og strittende nakkehår) se
socialdemokraterne argumentere heftigt for, at der ikke findes "oplyste mennesker" og at "det frie oplyste valg" er en illusion når det handler om fødevarer og sundhed. Ifølge socialdemokraterne er vi faktisk alle sammen for dårligt begavede til, at gennemskue, hvad der er sundt og hvad der er usundt og vi kan i øvrigt heller ikke finde ud af, at lave mad.

Socialdemokraterne plæderer for, at
"de ressourcesvage" (altså de overvægtige) skal hjælpes til, at bryde de dårlige vaner og at børnene skal opdrages i skolerne til, at leve som sundhedstyrannerne har bestemt, at det er bedst. De ressourcestærke (dem der er slanke og som helt af sig selv gør som de får besked på af staten) behøver socialdemokraterne angiveligt ikke at gribe ind overfor - altså ikke udover, at afgifterne jo rammer os alle. (Men pengene luner jo godt i statskassen uanset hvor de kommer fra, og her kan de så bruges til, at tyrannisere os alle sammen endnu mere... (altså med andre ord, - til det man i folkemunde kalder for velfærd)).

Socialdemokraterne vil endvidere, gøre det nemmere for os at putte
de rigtige fødevarer i vores indkøbsvogne. Dette skal foregå ved en tvungen fødevaremærkning i form af trafiklys: "rød, gul og grøn" så vi alle nemt kan se om det nu er de rigtige varer vi har besluttet os for at købe. Dette princip har man for længst erkendt ikke virker i forhold til tobakken. Advarslerne på tobakken er derfor langsomt men sikkert blevet til mere og mere skræmmende og bizarre påstande og fra at være en lille diskret tekst et sted på pakken, så fylder advarslerne nu så meget, at selv blinde kan læse dem på afstand. Frastødende og ulækre billeder er en realitet flere steder ude i verden allerede, og det overvejes også at indføre disse ekstremt klamme splatterbilleder på tobakken i DK.

Sådan vil det også komme til at gå med de usunde fødevarer, når man erkender at et trafiklys ikke regulerer noget som helst. Folk køber dét de vil ha´. Det eneste trafiklys vil gøre, er at gøre det nemmere for "tyrannerne iblandt os" at fordømme "de usunde" når de ser en indkøbsvogn fyldt med røde og gule trafiklys - fuldkommen som det er sket med tobaksadvarslerne. Tobaksadvarsler virker ikke på rygerne, men de virker i allerhøjeste grad på ikke-rygerne. De frelste i jeres omgivelser vil lynhurtigt lære, at observere - via trafiklysene - om jeres fødevarevalg er politisk korrekt - og gribe ind derefter.

Og et sted ude i fremtiden, vil vi sikkert se farvestrålende billeder af fedtsugninger og ekstremt overvægtige mennesker splattet ud over minimum halvdelen af emballagen på alle "usunde fødevarer". Yummi... en pakke flødeboller med skinnebenssår eller en pizzabakke med et farvestrålende billede af et bloddryppende amputeret ben. Velbekomme!

Hysteriet vil ingen grænser kende

Vores sundhedsminister er
"skræmt" over "fedmeudviklingen" i Danmark. Det kunne man læse i Børsen i januar 2011. 58 % af befolkningen vejer "for meget"! Og det får Bertel Haarder til, at erklære, at: "...der skal sættes hårdt ind... og at der skal trykkes på alle knapper...".

Og der vil helt sikkert blive sat
hårdt ind og der vil blive trykket på alle knapper i fremtiden. Vi vil alle sammen blive:

- bestjålet vores penge i usundhedsafgifter (på sukker, fedt og alkohol)
- opdraget på jobbet
- reguleret og begrænset i det offentlige rum
- straffet for ikke at overholde sundhedstyrannernes påbud (og straffene skærpes kontinuerligt - bøderne stiger - restauratører mister bevillingen - producenterne mister retten til at reklamere - ansatte bliver fyret - egenbetaling til behandling for de fede indføres etc.)
- vi vil blive belært om usundhedens og overvægtens svøbe i medierne og staten vil overtage opdragelse af vores børn i skolen, så de kan lære at spise og leve "rigtigt"
- vi vil få det ene forbud efter det andet presset ned over os

Afgifter, reguleringer, begrænsninger og forbud vil ingen ende tage. Fuldstændig som vi har set det med tobakken.

Hysteriet vil nå grænser, hvor familiesammenkomsterne ikke længere kun vil være splittet op imellem rygere og ikke-rygere som de er det i dag - snart vil også den enkeltes vægt og mængde indtaget mad sættes til fri diskussion under "den hyggelige familiesammenkomst" - en dag vil de største blandt os måske ligefrem i nogen kredse og på offentlige spisesteder blive sat udenfor og spise, hvis de vil have sovs på maden... Og hvis de overvægtige skulle finde på at beklager sig over dette, så vil de få at vide, at ingen jo forbyder dem at overspise fed og usund mad, men de er nødt til at respektere, at andre mennesker (det frelste flertal selvsagt) ikke gider glo på dem medens de æder....

Vi kan nu læse S-SF´s valgløfter, om en endeløs række af nye forbud, vi har i vente, hvis de kommer til magten efter det nært forestående valg - og en del af dem handler om "folkesundheden". S-SF ønsker:

- forbud mod alkoholreklamer,
- forbud imod vandpiber,
- forbud mod indendørs rygning,
- forbud mod tilsætningsstoffer i tobak,
- forbud mod legetøj i madvarer (happy meal),
- forbud mod TV-reklamer for slik, fastfood og sodavand
- samt selvfølgelig højere (altså
endnu højere) afgifter på tobak, sodavand, alkohol, sukker, mættet fedt og chokolade osv.....

Afgifterne på tobakken har nu nået et niveau, hvor vi i dag afleverer hvad der svarer til 8 pakker smøger til staten hver gang vi vil have 1 pakke smøger til os selv (og S-SF vil hæve disse afgifter med yderligere en flad 10´er - så har vi en
"betal for 11 og få 1"- situation).

Hvad mon en pose Matador Mix eller en Coca Cola kommer til at koste om få år når politikerne (forventeligt) erkender at de små "pjat afgifter" der er lagt på sukker og fedt på nuværende tidspunkt ikke ændrer på noget som helst. 180 kroner for en pose Matador Mix - måske? 225 kroner for 2 liter Coca Cola - hvem ved? (forudsat selvfølgelig, at man må have lov til at sælge cola i 2 liters flasker i fremtiden -
store mængder fører jo angiveligt til stort forbrug, så man kan nemt forestille sig, at "nogen" vil foreslå, at sodavand kun må sælges i 25 cl. flasker som en slags nedtrapning, - inden det endelige forbud.)

Chikane og dæmonisering af forretningsdrivende og industrien

Der har længe været heftige debatter om, hvor vidt supermarkedskæderne må have lov til at sætte "usundhed på tilbud" i deres tilbudsaviser og debatter om, hvor vidt supermarkedskæderne selv må bestemme hvor slik og tobak må være placeret i deres butikker (indgreb i de erhvervsdrivenes ret til at bestemme, om de varer, som de lever af at sælge, må være synlige og tilgængelige for de kunder, der ønsker at købe dem). - Det er intet mindre end rendyrket chikane af både forbrugerne og af de erhvervsdrivende - og vi kommer alle sammen til at betale for det, for omkostningerne som forretningerne vil få ved disse indgreb skal jo dækkes ind et eller andet sted og de bliver selvfølgelig spredt ud på alle varerne.

De "
store stygge tobaksfabrikanter" er i mange år blev udstillet i medierne som pengegriske kapitalister og kyniske mordere, der ønsker, at gøre deres kunder afhængige for derefter, at slå dem ihjel. (Døde kunder er nemlig ifølge antirygerne en kanon god forretning?). Nu er turen så kommet til dæmoniseringen af producenterne af usunde fødevarer: fastfood, slik, sodavand og chokolade. De "store stygge usundhedsproducenter" skal dæmoniseres - i sundhedens hellige navn. Producenterne er nemlig ifølge sundhedstyrannerne ikke andet end pengegriske kapitalister, der vil slå os alle sammen ihjel ved, at "lokke" os til, at spise deres dødsensfarlige "skodmad"!

Dæmoniseringen af tobaksindustrien har igennem mange år været så massiv, at stort set ingen ønsker, at gøre erhvervskarriere indenfor den branche. En dag i overskuelig fremtid vil det blandt flertallet også blive opfattet som "low life", at være ansat hos virksomheder som Tom´s, Mc Donalds, Carlsberg og Arla. Sundhedstyrannerne er i fuld gang med, at dæmonisere disse producenter allerede, - de står på tæerne af hinanden for, at forbyde dem, at reklamere for deres produkter og senest blev drømmen om helt, at f orbyde Mc Donalds kæden i Danmark luftet.

Hvem tjener penge på usundheden?

Det er lidt tankevækkende, at disse virksomheder beskyldes for, at leve af at sælge sygdom og død når vi ved, at de faktisk bare lever af, at sælge de varer, som kunderne ønsker, at købe af dem. Udbud og efterspørgsel. De har intet økonomisk incitament for at slå os ihjel, for døde kunder er, alt andet lige, en enormt dårlig forretning for dem.

Men ser man til gengæld på hele behandlings- og sundhedssystemet, så er det faktisk
dér, de lever fedt af alle vores sygdomme... og af vores død. Tag f.eks. Kræftens Bekæmpelse - deres medlemmer betaler kontingent til dem, fordi de er bange for at dø af kræft, de får deres bevillinger fra staten efter hvor mange syge og døde af kræft de kan dokumentere statistisk og selv fra de døde får de penge! Deres indtægter fra testamenterede penge (fra døde som ikke havde nogen gavn af dem) udgør dobbelt så stort et bidrag til deres økonomi som medlemskontingenterne fra de levende, der håber på, at Kræftens Bekæmpelse kan frelse dem fra kræftdøden. Kræftens Bekæmpelse er en flok "Dødens Købmænd", der lever fedt af kræftsygdomme og død - og det er meget svært at få øje på deres økonomiske incitament for, at fjerne kræft. Det vil jo fjerne selve deres eksistensgrundlag, hvis kræft skulle blive udryddet.

Samme ubehagelige økonomiske incitament gælder for Adipositasforeningen. Denne forening påstår, at de er "Landsforeningen for overvægtige", men de folk, der står bag foreningen, er alle folk, der professionelt lever af at "hjælpe" overvægtige mennesker. Foreningens slet skjulte dagsorden er, at opdrage overvægtige mennesker til, at blive rigtig gode kunder i sygdomsbutikken og selvfølgelig at lobbye politisk for flere midler til at mele deres egen kage for. Om de reelt gør noget som helst godt for overvægtige skal vi lade være usagt, men de er i hvert fald med på holdet af NGO´er, som vil regulere og begrænse samfundet i alle ender og kanter...

De overvægtige umyndiggøres

Og som et af det seneste tiltag, i tyranniet af de overvægtige, så har tyrannerne nu også "fundet på" at kopiere
umyndiggørelsen af de overvægtige fra hetzen imod tobaksbrugerne. I en artikel på dr.dk den 13. juli 2011 fremføres således påstanden om, at op til hver tredje svært overvægtige ifølge fagfolk er deciderede misbrugere på linje med alkoholikere og narkomaner.

Det "smarte trick" med at sidestille overvægtige med alkoholikere og narkomaner går ikke blot ud på at tilsvine og udstøde de overvægtige, - det retfærdiggør samtidig at man komplet kan ignorere de overvægtiges argumenter i enhver debat, fordi de (nu ifølge fagfolk) er at sidestille med
afhængige vrag. Og vi ved jo alle sammen godt, at afhængige vrag behøver man ikke tage alvorligt, for de er jo bare nogle usle fedt- og sukker junkier, der ikke ved hvad der er godt for dem selv og som vil sige og gøre hvad som helst for at få deres næste fix. Selvfølgelig skal de overvægtige ikke selv bestemme noget som helst, for de har jo ikke styr på deres liv og de er jo ikke i stand til at tage vare på sig selv. Selvfølgelig kan man ikke tage noget en overvægtig siger alvorligt, for de ved jo ikke hvad der er godt for dem selv eller hvad de taler om i deres tågede misbrugstilstand. Samfundet er helt klart nødt til helt at tage over og bestemme over dem - alt andet vil rent faktisk være en slags omsorgssvigt. I enhver form for offentlig debat, der er ethvert argument, der kommer fra en overvægtig person nu hermed dømt ligegyldigt, fordi argumentet jo kommer fra en utilregnelig person. Værsgo og spis.... ups - nej - det må du hellere lade være med...

Velkommen i vores flok af sundheds-pariaer

Vi byder hermed alle jer overvægtige velkommen i vores flok af sundheds-pariaer. Vi rygere udgør et sted mellem 20 og 30 % af befolkningen og andelen af overvægtige udgør angiveligt 58 % - selv med overlapning (de af os som både ryger og er omfangsrige), så er vi i den samlede flok ikke længere en minoritet. Hvis vi kan finde ud af at stå sammen - i stedet for at bekrige hinanden som tyrannerne vil have os til - så er der måske håb for fremtiden....

Måske vi sammen kan få vores folkevalgte politikere til at fatte, at de skal koncentrere sig om at lede landet (tage sig af landets infrastruktur og sikre landets suverænitet i forhold til resten af verdenen) og sikre at borgernes frihedsrettigheder ikke krænkes - i stedet for at lade sig manipulere af lobbyister og populisme til at agere som tyranner. Måske vi sammen kan råbe dem op og få dem til at fatte, at de skal lade være med at stjæle vores penge fra os for derefter, at misbruge dem til at begrænse vores frihed og insistere på at bestemme, hvordan vi må leve vores liv og til at udbygge statsmagten så staten kan gennemtvinge dette magtmisbrug og tyranni.

Og skulle det ikke lykkes for os sammen at råbe politikerne op med traditionelle demokratiske virkemidler, så mødes vi i grænsebutikkerne og hos vores lokale smuglere, hvor vi i fremtiden vil kunne købe vores tobak og slik og sodavand og sprut og sukker og smør og piskefløde og vandpiber og e-cigaretter og og............ for, hvis politikerne nægter frivilligt at tage os alvorligt, så må vi tvinge dem til det gennem civil ulydighed og ved at sikre os, at så få som muligt af vores penge lander i statens kasse til brug for endnu mere tyranni.....
Back to content | Back to main menu